fbpx

Co jsou Binaurální beaty

Pojem binaurální beaty je dnes neodmyslitelně spojen s moderními meditacemi. Co to však je, a jak to funguje? Než se pokusím o zjednodušený výklad, ještě uvedu další používané pojmy, které označují totéž. V anglickém originálu je to Binaural beats a české ekvivalenty jsou Binaurální rytmy nebo Binaurální tóny. Někdy občas také Binaurální frekvence.

Tóny, rytmy a frekvence vám nejspíše nebudou až tak cizí. Co tedy znamená binaurální? První část slova je ve významu binární tedy dvojí. Druhá část – naurální je tak trochu blízká pojmu neurální a tedy něco jako neurální rozhraní. Význam části naurální je však trochu jiný. Má vyjadřovat přijímaný smysly. Slovo binaurální však bylo do češtiny převzato jako celek a vyjadřuje něco jako 3D zvuk.

Nahrávání 3D zvukových záznamů

Výsledkem je stereo-nahrávka, určená pro poslech se stereo-sluchátky, kdy do každého ucha přichází mírně odlišný zvuk. Binaurální tón je tedy tón, který je pro každé ucho trochu jiný. Sousloví binaurální rytmy má však trochu zpřesňující význam.

Vyjadřuje zvuky, které mají rozdíl mezi frekvencemi na pravé a frekvencemi na levé straně rozdíl maximálně 30 Hz a frekvence v jednotlivých sluchátkách je jen výjimečně vyšší jak 1 kHz. Pro názornou představu je to asi takto. Když do levého ucha pouštíme tón s frekvencí 400 Hz a do pravého ucha pouštíme tón s frekvencí 410 Hz je vzniklý binaurální tón 10 Hz. To je rozdíl mezi nosnými frekvencemi z pravé a levé strany sluchátek. Tedy 410 Hz – 400 Hz = 10 Hz. Pak říkáme, že jsme získali binaurální beat (binaurální rytmus, binaurální tón, binaurální frekvence ) 10 Hz. V tomto pojetí je důležité to slůvko binaurální.

Vědecký výzkum mozku odhalil, že binaurální rytmy ovlivňují fungování našeho mozku. Bylo vypozorováno, že když je člověk vystaven binaurálnímu rytmu, mozkové vlny se tomuto rytmu přizpůsobují. A to takovým způsobem, že mozkové vlny se snaží srovnat s binaurálním tónem, kterému je mozek vystavený. V praxi to znamená, že když naše uši vystavíme nahrávce s binaurálním rytmem 10 Hz, některé mozkové vlny se s binaurálním rytmem synchronizuji. Na záznamu EEG je pak vidět, že po určité, poměrně krátké, době, začínají převažovat v mozkových vlnách právě frekvence 10 Hz.

Vědci tento jev pojmenovali brainwave entrainment, což v překladu znamená strhávání mozkových vln. Tohoto strhávání pak využívají meditace s binaurálními nahrávkami. A proto, že mozkové vlny mohou nabývat frekvencí od 0,5 Hz až někde nad 40 Hz (má se za to, že maximální hranice je 100 Hz), označujeme binaurální frekvence nižší jak 30 Hz jako binaurální tóny v angl. binaural beats.

V závislosti na tom, jaké frekvence mozkových vln v danou chvíli převládají, rozlišujeme 5 různých stavů vědomí. Podle toho v jakém stavu vědomí se nacházíme, pak reagujeme na naše okolí. Běžné vědomí každodenního života je označováno jako hladina beta. Když jsme zaujatí nějakou náročnou činností a maximálně soustředění, mohou se frekvence mozkových vln přehoupnout i nad 30 Hz a pak se naše vědomí nachází v hladině gama. Při meditacích, se naše vedomí dostává na hladinu alfa a hluboký spánek nás posune do hladiny delta. Mezi alfou a deltou je ještě hladina théta. V této hladině se nacházíme v době tak zvaného REM spánku.

Když vědci hledali mechanizmus tohoto strhávání, zjistili, že tento efekt je výsledkem synchronizace mozkových hemisfér. Funguje to tak, že když jedna hemisféra zaznamená zvuk 400 Hz a druhá hemisféra zvuk 410 Hz, mozkové vlny vytvářejí frekvenční most mezi hemisférami. V tomto případě doplňují chybějící frekvenci 10 Hz.

Binaurální beaty nám pomáhají měnit hladiny našeho vědomí. To nám pomáhá při meditacích, třeba tak, že si navodíme meditativní stavy, i když s meditacemi nemáme žádnou zkušenost a meditovat neumíme. S vhodným binaurálním beatem se do meditativního stavu dostaneme, i když se nám to nikdy předtím nepodařilo. A proč je meditativní stav tak vyhledávaný?

Především pro svůj blahodárný vliv na naše zdraví.

Tyto a další poznatky, spolu se solfeggio frekvencemi, které ovlivňují stav vibrací našeho vědomí, využívám při sestavování Binaurálních programů. Binaurální tóny jsou schovány pod hudebním podkladem tak, aby vás nerušily a přitom vám dokázaly vyvolat hladinu alfa, případně další hladiny vhodné pro konkrétní účely. Snížené hladiny našeho vědomí jsou našemu zdraví velmi prospěšné a umožňují programovat naše podvědomí požadovaným směrem.

Jsou situace, kdy je vhodné naše vědomí určitým způsobem naladit. Takovou situací může být třeba zahájení dne. Když se chystáme do práce všedního dne, dáte mi určitě za pravdu, že je vhodnější být aktivovaný na hladině běžného vědomí, než meditovat v alfě. Pro nastartování našeho vědomí na pracovní den jsem sestavil krátký binaurální program, který vás vyladí na aktivní hladinu beta.

I když tento program nevyvolává meditativní hladinu vědomí, vaše podvědomí přesto programuje k úspěchu. Program totiž obsahuje subliminální afirmace úspěchu a využívá solfeggio frekvenci 396 s vibracemi úspěchu. Více o programu se dozvíte tady >>

Zjistěte, čím vám může bý prospěšný binaurální program Úspěšný den

Seznam všech dostupných Binaurálních programů a meditací najdete na této stránce.>>>

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.