fbpx

Channeling

Dovolil jsem si převzít úryvek popisující, co je to Channeling, ze stránek – Poselství od Jeshuy, které překládá Denisa Vaňková. Celý článek můžete najít tady >>

Channeling – kousek odhalení

Ráda bych učinila pár obecných poznámek o fenoménu channelingu. Možná tím, že jsem Holanďan (jsme považováni za velmi praktické lidi!) a stále docela skeptická, co se týká věcí o 'new age', se kterými se setkávám, tak bych ráda k channelingu podala vysvětlení.

Vztah mezi tím, kdo zprostředkovává poselství a entitou, která poselství dává

Myslím si, že channeling je spolupráce lidské bytosti a ne-fyzické entity, která působí jako učitel. Učitel nabízí inspiraci a širší perspektivu lidské bytosti a lidská bytost překládá energii spirituální entity do slov a konceptů, které zná díky své výchově, vzdělání a kultuře.

Nevěřím, že je možné, či dokonce žádoucí, že by měl člověk, který zprostředkovává poselství, dát sám sebe úplně stranou, aby mohl 'čistě zprostředkovat' energii ne-fyzické entity. Myslím si, že je nevyhnutelné, že myšlení zprostředkovatele, jeho vědomí a 'slovník' budou obrovsky ovlivňovat to, co jím prochází.

I když zprostředkovatel upadne do hlubokého transu, on je přijímač, 'plavidlo' a tudíž spolutvořitel materiálu. Myslím si, že je naivní domnívat se, že zprostředkovatel může obdržet zprávu kompletně 'zvenčí' a nepodílet se na ní.

Věřím, že zprávy přicházejí 'zevnitř' skrze jeho vědomí, zvětšené vědomím spirituálního učitele a tak podle mě kvalita channelingu nezávisí tolik na schopnosti zprostředkovatele sám sebe vědomě eliminovat, spíše jako na úrovni vědomí, které jak zprostředkovatel i poskytoval poselství vlastní. Channeling je v podstatě společná tvorba.

Jak hodnotit kvalitu zprostředkovaných informací

Zprostředkování poselství (channeling) může být krásné a inspirativní. Může ovšem také vést k nesmyslům, prázdným frázím, či ke strašným, moralistickým a žalostným příběhům. V nejhorším případě vede k uctívání autorit, které nemají nic jiného, než své jméno či postavení v nějaké náboženské hierarchii. Vzhlížení k prchavým autoritám mimo nás – nebylo to právě to, před čím nás spirituální učitelé varovali?

Fakt, že je informace zprostředkována, neříká vůbec nic o její kvalitě. Ve filozofii vědy, odvětví filozofie, které zkoumá, co dělá vědecké teorie 'vědeckými' či důvěryhodnými, se používá užitečný rozdíl mezi 'kontextem objevení''kontextem oprávnění'. Co vede k objevení vědecké teorie, nemá žádný vliv na to, zdali to může být oprávněné. 

Vědec může vytvořit jakoukoli teorii, vztahující se k jeho osobním snům, asociacím či přeludům, ale jakmile formuluje teorii, bude souzena jeho druhy na základě obecně odsouhlasených kritérií jako je empirické potvrzení, souvislost, schopnost vysvětlení atd.

A tak v kontextu objevování, lze vše přijmout, zatímco v kontextu oprávnění musí teorie splňovat jisté normy kvality, aby mohla být ceněna vědeckou komunitou. Myslím si, že je to stejné i pro materiály zprostředkované formou channelingu.

Zprostředkovaná poselství by měla být posuzována stejnými normami jako duchovní texty od 'obyčejných lidí': je informace jasná, přináší nové vhledy do vašich znalostí, inspiruje vás k tomu, abyste více milovali sami sebe, cítíte se těmito zprávami osvíceni a povzneseni?

Myslím si, že pokud je odpověď 'ano', otázka toho, kdo je zprostředkoval a jak k myšlenkám přišel (kontext objevení), je poměrně nedůležitá. Důkaz je v obsahu, ne v domnělé pozici, či statutu toho, kdo je připravoval.

Moje (Pamely Rose Kribbe pozn. autora) osobní zkušenost jako zprostředkovatele

Když zprostředkovávám poselství od Jeshui, cítím, že rostu namísto zmenšování se. Cítím, že mi jeho energie pomáhá vystoupat do výjimečnosti mého vlastního vyššího Já. Myslím si, že ve skutečnosti dělá prostředníka mezi 'mým každodenním malým já''mým vyšším Já' a pomáhá mi to trošku víc ztělesnit.

Pokaždé, když tohle dělá a já mu to dovolím, rozšiřuji více své vědomí a to ovlivňuje můj vlastní růst a posílení. Jednou jsem zprostředkovávala poselství (channeling o 'Vztazích v Nové Éře'), ve kterých jsem tak silně cítila přítomnost mého vlastního vyššího a většího Já (které jsem nazvala Aurelia), že jsem pochybovala, zda stále zprostředkovávám poselství od Jeshui. Zeptala jsem se ho ten večer, než jsem šla spát a tehdy mi řekl něco velmi hezkého: „Vždy pamatuj, Jsem tu pro tebe, ne ty pro mě“. To mi dalo jasný smysl.

Všichni máme zde na Zemi zcela ztělesnit a manifestovat naše vyšší Já. Učitelé přicházejí, aby nám pomohli na naší cestě a pokud je on či ona skutečný učitel, bude nám pomáhat tak dlouho, jak jen to budeme potřebovat a poté ustoupí z cesty.

Jeshua je stále se mnou, ačkoli si s ním 'nepovídám' tolik jako na začátku. Často když se ho dnes zeptám na osobní otázku, zeptá se mě: jak to skutečně cítíš? A když se na to zaměřím, mám odpověď z mého vlastního vnitřního poznání a intuice. A tak nás Jeshua všechny podporuje, abychom uchopili naši vlastní sílu a vnímali zprostředkování (channeling) jako prostředek a ne jako konec.

Možná budu někdy schopna 'zprostředkovávat' své vlastní vyšší nebo dokonce Kristovské já a nebudu se muset spoléhat na Jeshuu. Jsem si jista, že bude první, který mě pochválí!

 

Celý článek, který přeložila Denisa Vaňková můžete najít tady >>

Můj článek o Channelingu, na mém blogu >>