fbpx

Solfeggio frekvence, Binaurální rytmy a Izochronní pulzy v meditacích

Dnešní moderní doba používá nejnovější poznatky vědy v každodenním životě. A ne jinak je tomu u osobního rozvoje, kde meditace rozhodně patří. Již nějakou dobu jsou k dispozici speciální meditace, které vychvalují Solfeggio frekvence, Binaurální rytmy a Izochronní pulzy, jako účinné prostředky téměř pro cokoliv, na co si vzpomenete. Často se však setkávám s tím, že ne každému, jsou tyto pojmy jasné a správně chápou, co tyto pojmy znamenají. Existuje také mnoho zdrojů informací k tomuto tématu, které používají tyto pojmy v různém smyslu a vzniká tak trochu chaos, ve kterém není jednoduché se vyznat. V tomto článku se pokusím tyto pojmy srozumitelně vysvětlit, a udělat vám v tom trochu jasno.

Vezmu to hezky popořádku a pokud možno komplexně.

Binaurální tón

Asi největším překvapením pro vás bude mé tvrzení, že binaurální tón si nemůžete poslechnout. Že se nedá sestavit tak, abyste ho mohli přímo slyšet. Binaurální tón je rozdíl mezi frekvencí tónu přicházejícího do levého a tónu přicházejícího do pravého ucha, při poslechu se sluchátky. Tedy, pouštíme li do jednoho sluchátka tón o frekvenci 400 Hz a do druhého sluchátka pustíme tón o frekvenci 410 Hz, tak můžeme říct, že binaurální tón má frekvenci 10 Hz.

Tento Binaurální tón však vzniká nepřímo až v našem mozku, a to v podobě tak zvaného frekvenčního mostu mezi levou a pravou hemisférou. Mozek se při poslechu rozdílných tónů (jiný pro každé ucho) chová tak, že vytvoří, pro přenos informací mezi hemisférami, takzvaný frekvenční most, kterým se mozek snaží vyrovnávat rozdíl mezi přicházejícími tóny. V uvedeném případě se snaží vytvořit komunikační most s frekvencí 10 Hz. Díky tomu dochází k ovlivnění frekvencí velkého množství mozkových vln, kdy začínají v mozku převládat mozkové vlny s frekvencí 10 Hz.

Právě tohoto efektu si všimli vědci na záznamech EEG. A od té doby se začal rozvíjet výzkum vlivů různých rozdílů mezi frekvencemi a pro tyto rozdíly se ujalo anglické pojmenování – Binaural beats. V překladu pak binaurální rytmy. Jenže v našem jazyce se ustálil pojem binaurální tóny, který již není přesný a díky několikaletému opisování a díky principu „tiché pošty“, se dnes běžně dozvíte, že ta nějaká meditace obsahuje binaurální tón (například) 10 Hz.

Když této problematice rozumíte, není to žádný problém, ale když to slyšíte poprvé, tak si říkáte, co je to za zázračný tón, který sice nemůžu slyšet (protože ucho běžně zaznamená frekvence až od 20 Hz), ale když ho ta meditace obsahuje, tak to vyzkouším. Prý je to léčivý tón, tak jsem zvědavý.

Osobně používám při popisu sestavení svých binaurálních programu pojem – Binaural beat, ale v popisných textech také občas použiji označení binaurální tón.  Takže pokud je nějaký tón binaurální, pak je to rytmus, kterému se začne přizpůsobovat váš mozek.

A k čemu je to dobré?

Především se tohoto efektu využívá v muzikoterapii, kde se pomocí vhodných binaurálních rytmů mění hladina vědomí posluchače. Konkrétně binaurální rytmus 10 Hz vám navodí meditativní stavy vědomí. O tom, jakých stavů může naše vědomí nabývat, si můžete přečíst v článku – Víte o tom, že naše vědomí se může nacházet až v 5 různých hladinách?

Binaurální rytmy však mají také vypozorované léčivé účinky. Existuje mnoho vědeckých studii popisujících účinky těchto rytmů na naše zdraví a psychiku. Na internetu lze dohledat také seznamy binaurálních rytmů a jejich vlivů na člověka.

Izochronní pulzy

Izochronní pulzy jsou nejmladší technikou ovlivňování frekvencí mozkových vln. Izochronní pulz je vytvořen libovolným tónem, který je přerušován v rytmu několika hertzů. Rytmus odpovídá vždy nějakému „binaurálnímu rytmu“. Tedy například vezmu tón 400 Hz a na něm vytvořím pulzy s frekvencí 10 Hz. Pro zjednodušení lze použít pojem „Izochron 10 Hz“.

Právě to, že se tyto izochronní „tóny“ sestavují jako pulzy s „binaurální frekvencí“, tedy někde mezi 0,5 Hz až 100 Hz, dochází ke zmatkům v pojmech. Izochronní pulz ve skutečnosti není binaurální tón. Pouze podobně působí.

Izochronní pulzy nenutí mozek k vytvoření frekvenčního mostu, jako to dělají binaurální rytmy. Jejich vliv na frekvence mozkových vln je výstižně pojmenován jako „strhávání“ ve smyslu vytváření určitého tahu konkrétním směrem. Izochronní pulzy ovlivňují náš mozek podobně jako binaurální tóny. „Strhávají“ frekvence mozkových vln na frekvenci pulzů. Jsou však daleko účinnější než binaurální tóny. Navíc je úplně jedno, jestli běžný izochronní pulz posloucháte na sluchátka nebo z reproduktorů. Efekt strhávání je u obou způsobů poslechu stejný.

Rozdíl mezi Binaurálními rytmy a Izochronními pulzy

Ten nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že zatímco binaurální rytmus lze zakomponovat do hudební skladby jako frekvenční rozdíl mezi levou a pravou stopou stereo-nahrávky, izochronní pulz zakomponovat do hudební nahrávky nelze. Proto v hudební kompozici nebudete vnímat binaurální sestavení, ale izochronní pulzy jsou v nahrávkách běžně slyšet.

Někteří autoři (a já také) používají při sestavování meditací, s izochronními pulzy, subliminální techniku. To znamená, že izochronní pulz je utlumen těsně pod hranici slyšitelnosti. Vaše vědomí toto pulzování nezaznamená, ale váš mozek ano a frekvence mozkových vln jsou pulzem strhávány stejně, jako při hlasitém poslechu. Výhodou subliminální techniky je to, že vás izochronní pulz neruší v poslechu hudební nahrávky a přitom plně využíváte vše, co vám izochronní pulzy mohou poskytnout. Nevýhodou subliminální techniky může být skutečnost, že jste odkázáni na schopnosti a na serioznost autora, jehož sestavení používáte. Nebezpečné to začíná být, když autor plně neporozumí tomu, co provádí a co vše daný rytmus ovlivňuje. Proto byste měli poslouchat nahrávky pouze takových autorů, kterým důvěřujete.

Druhým zásadním rozdílem je ten, že binaurální rytmy jsou funkční pouze tehdy, když se nám podaří zajistit, aby se pravá a levá stopáž, před vstupem do ucha, nepromíchala. To lze nejlépe zajistit poslechem sterea přes sluchátka. Klasickému izochronnímu pulzu takové promíchání nevadí.

Ukázka binaurálního rytmu 8 Hz postaveného pomocí frekvencí – levá strana 528 Hz a pravá strana 536 Hz

Ukázka izochronního pulzu 8 Hz sestaveného na solfeggio frekvenci 528 Hz

Ukázka čistého tónu solfeggio frekvence 528 Hz

S kompetentností autorů také souvisí skutečné výsledky, kterých můžete s danou meditací dosáhnout. Spousta autorů používá při tvorbě binaurálů a izochronů přednastavené funkce a pokud si nedají pozor, tak se klidně může stát, že při sestavení nedostanou přesně to, co chtějí. Prohlédněte si následující obrázek. Kliknutím na obrázek si stáhnete vyšší rozlišení.

Popis obrázku:

1) je skutečná čistá frekvence 528 Hz. 2) je sestavení binaurálního rytmu automatem poté, co jsem zadal parametry pro nosnou frekvenci 528 Hz a binaurální beat 8 Hz. Když si důkladně prohlídnete zobrazenou strukturu, všimnete si, že jedna strana je jemnější jak 528 Hz a druhá strana je hrubší jak 528 Hz. To znamená, že jsem sice chtěl sestavit binaurál s nosnou frekvencí 528 Hz, ale automat mi udělal v levém sluchátku 532 Hz a v pravém pak 524 Hz. Tedy pokud bych dal toto sestavení do meditace, tak nebude obsahovat frekvenci 528 Hz. Pokud chci skutečně dodat alespoň jednu frekvenci 528 Hz, musím si binaurál sestavit ručně. Viz sestavení 3). Tady je levá strana 528 Hz a pravá strana 536 Hz. Pro úplnost jsem přidal ještě Alternativně sestavený izochron viz 4) a klasický izochron viz 5). Oba izochrony jsou na nosné frekvenci 528 Hz.

Solfeggio tóny

Solfeggio tóny, často také Solfeggio frekvence, jsou speciální tóny (údajné) staré solmizační stupnice, která se dnes již běžně nepoužívá. Tak toto většinou najdete jako vysvětlení, a také já ho použil ve svém článku, „Zapomenuté souvislosti – solfeggio frekvence“ kde jsem napsal: „Když se podíváme hlouběji do historie, můžeme se dočíst, že mnich Guido z Arezza jako první přiřadil jednotlivým tónům slabiky.“ To je sice pravda, jen ty tóny nebyly konkrétní frekvence, ale o tom bude jiný článek.

Tady je ukázka, jak vypadá hudební stupnice sestavená ze solfeggio frekvencí:

Základní řada 6 frekvencí – tóny jsou čisté, bez alikvót.

Základní řada 6 frekvencí – tóny obsahují alikvóty.

Kompletní řada 12 frekvencí – tóny jsou čisté, bez alikvót.

Kompletní řada 12 frekvencí – tóny obsahují alikvóty.

Nicméně tyto frekvence mají léčivé působení na naši psychiku, které jsou ověřeny nejen terapeutickou praxí, ale také konkrétními vědeckými metodami. Solfeggio frekvence jsou speciální tóny, které se dnes využívají jako léčebné frekvence v mnoha meditacích a především je využívá oblast muzikoterapie.

S předchozími dvěma technikami souvisí především jako léčebné prostředky a znalí výrobci léčivých meditací používají právě tyto solfeggio tóny, jako nosné frekvence pro izochronní pulzy a binaurální rytmy.

Jako příklad třeba uvedu izochronní pulz 8 Hz sestavený na nosné frekvenci – solfeggio 528 Hz.

Frekvence 8 Hz dodává následující vlivy:

Snižují stres a úzkost, funguje jako rychlé osvěžení. Usnadňuje vybavení si vzpomínek. Zvyšuje hladinu lymfocytů, což je druh bílé krvinky zapojené do lidského tělesného imunitního systému. Aktivuje tělesnou energii a chuť k životu.

Tato frekvence izochronního pulzování navodí Alfa hladinu vědomí, což je meditativní stav vědomí.

Solfeggio frekvence 528 Hz pak dodává následující vlivy:

Podporuje duchovní rozvoj poslouchajícího. Obnovuje regeneraci buněk a opravuje poškozené DNA řetězce. Horowitz uvádí tuto frekvenci jako aktivátor nesobecké lásky, tedy přináší radost, smíření se životem, cesty k odpuštění a spousty dalších vlivů, které s pocitem nesobecké lásky souvisí.

Ukázka tohoto izochronu:

Když takto sestavený izochron dodám do meditace a přidám vhodné léčivé afirmace, tak díky dosažení meditativního stavu vědomí, jsou tyto léčivé afirmace mnohem účinnější, než když si je budete vědomě pronášet sami během dne.

Pojem „Klasický izochronní pulz“ používám v tomto článku záměrně. Osobně používám svou vlastní konstrukci izochronních pulzů, pro kterou je naopak nutný poslech přes sluchátka, protože u této techniky k promíchání pravé a levé stopy nesmí dojít. V opačném případě tento izochron nefunguje. Takto sestavený izochron je ještě účinnější, než ten klasický izochronní pulz. Na obrázku výše však své sestavení izochronních pulzů, pro stereo poslech, neukazuji.

Tuto techniku používám pouze u placených verzí binaurálních programů. U binaurálních meditací zdarma je použita jen technika binaurálních tónů. Výjimku jsem udělal pouze u programu Pro radost, který obsahuje plné sestavení a vyzkoušet si ho můžete zdarma. Stáhnete si ho kliknutím na tlačítko dole pod článkem.

Pro doplnění ještě uvedu, že binaurální programy, které sestavuji, nevyužívají jen sílu binaurálu, izochronů, a solfeggio frekvence, ale také vhodně sestavené afirmace, které programují mozek na žádané mentální a myšlenkové návyky. V těchto programech jsou také zakomponovány výhody subliminálních technik. Proto je deseti-minutový binaurální program daleko účinnější, než hodinová léčivá meditace na stejné téma.

Binaurální program Úspěšný den vám pomůže s vaší kariérou.

Přehled všech dostupných Binaurálních programů a meditací.>>

Některé mé další články na portálu – Život bez hranic

Stáhněte si Binaurální program PRO RADOST a vyzkoušejte si jeho sílu na nějakém klidném místě, kde vás nikdo nebude rušit alespoň 7 minut. Ano, stačí 7 minut. Tak krátký tento program je, ale jeho vydatnost je větší, jak půlhodinová běžná meditace.

Komentáře
 1. erotik napsal:

  Very good post. I will be experiencing some of these issues as well.. Fiann Garvy Altis

 2. sikis izle napsal:

  Utterly written subject material , regards for information . Ottilie Launce Aggappora

 3. I truly appreciate this post. Really looking forward to read more. Really Great. Umeko Umberto Billy

 4. erotik izle napsal:

  Very informative post. Really looking forward to read more. Cool. Megen Sully Bluefield

 5. erotik izle napsal:

  If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

  • Radek Trojan napsal:

   The images I have on the website are downloaded from pixabay.com or I create them myself. Write me which picture is yours and I will arrange a remedy. If I infringed your copyright, it happened inadvertently.

 6. erotik izle napsal:

  I do accept as true with all the ideas you have introduced to your post. Misha Lee Mani

 7. Jameslor napsal:

  Surprisingly individual friendly website. Immense details readily available on couple of clicks on.

 8. BrianVor napsal:

  Great website! It looks really expert! Sustain the excellent job!

Komentáře nejsou povoleny.