fbpx

Binaurální program

ÚSPĚŠNÝ DEN

Klíč k Vašemu úspěchu

Buďte úspěšní a získejte svobodu. Nejlepší program jak se naladit na úspěch, získat a naplnit své vědomí myšlenkami úspěchu. Staňte se akčním činitelem svého života a napojte se na proud úspěchu. Tento jedinečný binaurální program nastaví vaši mysl na úspěch a nabije vás energií k využití každé příležitosti k úspěchu.

Program Úspěšný den vám pomůže:

 • Převzít kontrolu nad svým životem
 • Přesvědčit sebe, že máte právo na úspěch
 • Překonat strach a obavy
 • Podnítí vaši motivaci k úspěchu
 • Smířit se s tím, že jste úspěšní
 • Naladí vaše podvědomí na rozpoznání každé šance na úspěch

Popis

Jednoduchý Nástroj Pro Úspěšný Den

Říká se: „S chutí do toho a půl je hotovo!“ Vzpomeňte si, kolikrát jste ráno vstali a povzdechli si: „Už je zase ráno?“ Slyšel jsem o člověku, který přijde do práce a všechny přítomné pozdraví: „Hnusný den!“ A znáte to. Vyjdete ven a s ironií vám vlastní si pomyslíte: „To zase bude den!“ Nebo jdete do práce a říkáte si:

 • „Proč nemůžu být úspěšný také já?“
 • „Kde dělám chybu?"
 • „Proč se mi nedaří?"

Vypadá to jako by zvyky byli z ocele

Představte si, že máte schopnost včas rozpoznat každou příležitost k úspěchu. Představte si, že potkáváte úspěšné lidi, kteří vás k úspěchu (dosažení něčeho) motivují.

Představte si, že se vám podaří každý den dosáhnout alespoň na jeden úspěch. Představte si, že každý den začínáte s nadšením ke splnění všech vašich cílů pro tento den. Jak úspěšní byste byli? Jak by vypadala vaše kariéra? Jaké by to bylo, mít dobrý pocit a dobrou náladu předávat své rodině, svým blízkým a přátelům?

To vše můžete mít!

Řešení je jednodušší než si dokážete představit. Než se však vydáme dál, je důležité, abychom prozkoumali, proč v dosavadním životě úspěch nemáte.

Proč nemáte úspěch

Existuje mnoho důvodů. proč ten který den není úspěšný, ale pokud jsou téměř všechny vaše dny neúspěšné, mohou být příčiny vašeho neúspěchu uloženy hluboko ve vašem podvědomí.

Například podle jednoho z předních odborníků na úspěch v životě, je neúspěch podvědomý program, získaný nejčastěji v raném dětství, nastavený rodiči, jejichž život je také neúspěšný.

Svým neúspěchem vlastně vyjadřujeme, že naši rodiče mají ve všem pravdu. A to že rodiče měli pravdu, je pro vás na podvědomé úrovni důležitější než na vědomé úrovni váš úspěch. Vaše podvědomí je nastavené tak, že do vědomí propustí pouze děje, které jsou v souladu s vaším nastavením. Vlastně to funguje tak, že si vědomě uvědomujete pouze ty děje, které jsou v souladu s vaší pravdou. A ty děje, které v souladu nejsou, si většinou vůbec neuvědomíte nebo vám to tak zvaně ‚docvakne‘ až když už je to pryč.

Člověk chce mít vždycky pravdu. To je naše lidská přirozenost. A když je naší pravdou, že naši (neúspěšní) rodiče měli pravdu, všímáme si především a mnohem důrazněji všeho, co nám to naše přesvědčení potvrzuje. Věci a děje, které nejsou v souladu s naším přesvědčením, považujeme za nedůležité a nevěnujeme jim svou pozornost. Ničím naši pozornost neupoutají.

Takové řeči jako

 • úspěch leží na každém kroku
 • úspěšný může být každý
 • stačí chtít a můžeš dosáhnout čehokoli

Jak jste se při nich právě teď cítili? Co ve vás vyvolaly? Byl to pocit nesouhlasu? Jsou to pro vás nesmysli, které říkají jen ti úspěšní? Nebo si myslíte, že je to pravda a že úspěšný může být každý.

Řeknu vám, že když jste pociťovali nesouhlas s těmito větami, je pro vás nalezení programu Úspěšný den to nejlepší, co vás dnes mohlo potkat a co se vám mohlo dnes přihodit. A pokud to jsou věty, které říkáte svým přátelům a opravdově to tak cítíte i uvnitř v sobě, tak tento program vlastně už nepotřebujete. Vaše sebevědomí je zdravé.

Nízké sebevědomí

Neúspěšní lidé obvykle vědí, že mají malou šanci na úspěch. Vnímají se jako oběti života. S takovým paradigmatem se dosažení úspěchu jeví jako téměř nemožné. Protože taková nastavení na neúspěch jdou daleko do dětství a jsou uložená v našem podvědomí.

Pak naše afirmace typu:

 • Jsem úspěšný
 • Realizuji své nápady
 • a další podobné

jsou neúčinné a často i kontraproduktivní. Skrývají v sobě totiž potvrzení a zdůraznění toho, že jsme neúspěšní. Neustálé vnímání a pociťování vlastního neúspěchu je nejjistější cesta k tomu, zůstat neúspěšný.

Tak co můžete udělat, abyste změnili své vnitřní nastavení? A pokud možno, co nejrychleji?

Změňte své vnitřní definice a nastavení

Co je jeden z nejúčinnějších nástrojů, které vám pomohou prorazit do světa úspěšných? Jsou to podprahové nahrávky! A nejde jen o ledajaké nahrávky. Mluvím o svém speciálně vytvořeném binaurálním programu Úspěšný den, který je sestavený tak aby uvolnil vaše destruktivní nastavení, které leží v samé podstatě vašeho dosavadního neúspěchu.

Ale počkejte, opravdu to funguje?

Existuje značné množství výzkumů, které podporují myšlenku, že subliminální techniky mohou ovlivnit naše chování, ale co je mnohem důležitější je to, že vliv subliminálu je ještě silnější, když skutečně potřebujete to, co nahrávání naznačuje vašemu mozku. Takže pokud náhodou toužíte být úspěšní a budete mít speciální nástroj, který vám pomůže úspěchu dosáhnout, je to vynikající kombinace.

Už jsme si řekli, že jádro vašeho dosavadního neúspěchu leží v emocionálních stereotypech a programech, které existují ve vašem podvědomí. Fyzická řešení, jako je nastavení cílů, plánování času, ...

nejsou nic jiného než krátkodobé opravy, které se nakonec rozpadnou.

Zde je popis toho, jak fungují subliminální nahrávky - afirmace

Podprahové nahrávky obcházejí Ego našeho běžného vědomí, aby dodaly vhodná prohlášení a vybudovaly nové nervové okruhy. Protože vaše vědomá mysl nemůže tato nová prohlášení vnímat, nevyvíjí žádný odpor vůči pozitivním afirmacím, které se tak zapisují přímo do vašeho podvědomí.

Jsou propuštěny do podvědomí bez jakéhokoliv názorového zabarvení vašim aktuálně nastaveným Egem. Opakovaným vystavením se této metodě, můžete přeprogramovat vaše vzorce a vytvořit skutečné změny ve vašem chování, které budou prostupovat z podvědomí do vašeho vědomí a začnou se projevovat na venek ve vašem životě. Váš mozek nebude mít jinou možnost, než přijmout toto nastavení a poslušně je bude používat.

Léčivé frekvence

Další výhodou používání mého speciálního programu Úspěšný den, jsou binaurální beaty a solfeggio frekvence, které jsou součástí programu. Binaurální beaty jsou zvuky tak nízkých frekvencí, že je naše ucho jako tón nemůže zaznamenat. Proto jsou binaurální beaty vytvářeny na nějaké nosné frekvenci - bázi. Nejčastěji je jako báze použitý bílý šum nebo čistá frekvence kolem kmitočtu 400 Hz.

Binaurální beaty v mých programech sestavuji na speciálních solfeggio frekvencích. V jednotlivých programech volím tyto frekvence podle účelu, který mají v dané nahrávce podpořit. Pro tento program jsem zvolil jako nosnou frekvenci tón 396 Hz. Tato frekvence  znamená Osvobození. Dodává energii k dosahování cílů a vede k střízlivosti a návratu k realitě. Tlumí strach a obavy. Strach, obavy a vina, jsou nejčastější pocity, které nás životem provází. Jejich utlumení nám otvírá cestu ke všemu, čeho jsme zatím nedosáhli. Proto, máme-li v úmyslu dosáhnout něčeho nového, odvážného, je tato frekvence velice dobrou volbou.

Na této frekvenci je sestaven binaurální beat, který nastaví hladinu vašeho vědomí na aktivitu dne. Tím vás naladí do akce. Napumpuje  vás energií a odhodláním, aktivně se podílet na dění kolem vás.

Je výborné začínat jakoukoliv snahu s důvěrou elitního sportovce, s vědomím že máte schopnost dosáhnout svého dnešního cíle. Jak úžasný by byl váš život, kdybyste usínali s vědomím, že ten dnešní den byl váš úspěšný den, a že ten zítřejší bude úspěšný také?

Získejte veškerou důvěru, kterou potřebujete k dosažení úspěchu, který si sami nastavíte. Zahajte každý svůj den s nadšením a přesvědčením, že uspějete. Prožijte každý den s pocitem úspěchu. Program Úspěšný den je navržen tak, aby vám pomohl objevit každou příležitost, která vám může přinést úspěch a ve které můžete uspět. Nevěnujte nadále své myšlenky minulosti. Nastavte svou mysl na úspěch. Svůj úspěch máte na dosah.

Binaurální program ÚSPĚŠNÝ DEN 

Jak tento program ovlivnil můj život

Na tomto místě se většinou píše něco o autorovi, ale toho je dost tadytady. Raději vám napíšu, co se v mém životě událo od chvíle, kdy jsem začal pracovat na tomto programu. I když se zdá, že sestavení sedmi minutového programu je poměrně snadné, skutečnost je významně odlišná. Náhled pod pokličku.

Takže co vše se událo poté, co jsem program sestavil a začal připravovat jeho zveřejnění. Sepsal jsem 10 článků a většinu jich také už publikoval. To je u mě pětinásobný nárůst produkce. Do mého života se vrátil, po delší, několikaleté pauze, kamarád, o kterém jsem si myslel, že se z mého života vytratil natrvalo. Také mi za posledních 14 dní přišla nabídka účastnit se na několika projektech a jeden, tematicky i finančně zajímavý, jsem se rozhodl přijmout. Během týdne jsem sestavil akční plán řešení krizové situace a se zadavatelem jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci. Z mého pohledu je to prudká pozitivní akcelerace mého života. Takovou akceleraci může tento sedmi minutový binaurální program přinést do života i vám. Chcete tedy pozitivně akcelerovat? Klikne na – Zakoupit program, vyplňte formulář a pak už se jen řiďte návodem, jak z tohoto programu získat maximum.

Použití

Uvolněte sílu svého mozku a osvoboďte se od svých vnitřních omezení

Váš život je obrazem vašich myšlenek

Připadá vám, že osud není na vaší straně, že vám osud nepřeje? Ať se snažíte sebevíc, úspěch stále nepřichází? Někteří se ani nemusí snažit a štěstí se na ně směje ze všech stran? To že nejste úspěšní není proto, že máte špatný osud. Váš neúspěch není vaše vina. Na vině jsou špatné programy ve vašem podvědomí, které jste přijali v dětství. Jsou to vaše zakořeněná přesvědčení, která se mnohdy táhnou dlouhou rodovou linií. Vypadá to jako předurčený život, ale ve skutečnosti jsou to názory, které přebírají děti od svých rodičů, kteří to jako děti přijali také od svých rodičů.

Udělejte čáru přes rozpočet svému osudu – Změňte své myšlení.

Vaše negativní názory, které jste vstřebaly jako děti, můžete změnit. Ovládněte svůj dospělý život. Přepište svůj vnitřní hlas, který vám při každé vaší snaze říká, že úspěchu nejste hodni, že si nezasloužíte dobré věci, že jste méně důležití než ostatní. Většina lidí se snaží změnit svůj špatný osud a něčeho dosáhnout, ale podvědomí tyto snahy jednoduše blokuje. Abychom se zbavili nežádoucích návyků a sabotujících přesvědčení, musíme tyto podvědomé programy změnit. Teprve pak přestaneme své štěstí a úspěch blokovat.

Nejlepší systém osobního rozvoje

Představte si, jak by vypadal váš život, kdyby vás nezrazoval váš vnitřní hlas pokaždé, když dostanete nápad něco udělat. Jak byste se cítili, kdyby vám váš vnitřní hlas začal říkat: To dokážeš. To zvládneš. To je výborný nápad.

Jak by vypadal váš život, kdybyste si plnili svá přání, a přitom byste nebyli paralyzováni svými obavami? Máte-li obavy pustit se do změny svého myšlení, zeptejte se sami sebe – Jak dlouho chcete, aby váš život pokračovat tak jako doposud? Subliminální afirmace v binaurálních programech mohou změnit prakticky jakýkoli aspekt vašeho života. A dokáží to mnohem rychleji, než kterákoli jiná technika na změnu myšlení.

Jak mohou subliminální afirmace přeprogramovat vaše podvědomí

Subliminální afirmace jsou navrženy tak aby působili rychle a přinášeli dlouhodobé výsledky.

Máte 30 dní na vyzkoušení programů.

Zjistíte-li, že na změnu svých mentálních stereotypů nemáte čas ani chuť a náladu, napíšete mi, že pro vás program není, a že jste nahrávky programu smazali a dostanete ode mne, Vámi zaplacenou, cenu zpět.

Afirmace

Afirmace jsou jednak slyšitelné, abyste je mohly v duchu opakovat. Jsou však také subliminální. Tedy jsou nastavené tak, abyste je vědomě nevnímali a vaše současné nastavení je tedy nemůže negovat. Afirmace jsou také zvolené tak aby nerozlišovali rod. Tedy jsou stejné jak pro ženy tak pro muže.

 • Na mně záleží, jak utvářím svůj život.
 • Můj dobrý pocit ze života je na prvním místě.
 • Život mi poskytuje vše, co potřebuji.
 • Můj vlastní svět ovládám jen já.
 • Dnešní den je nádherný dar života.
 • Život mi poskytuje vše, po čem toužím.
 • Plně si zasloužím lásku, kterou mi život poskytuje.
 • Mí přátelé a známí mě mají rádi.
 • Dostatek vnímám na každém kroku.
 • Lidé kolem mě jsou přátelští.
 • Mí přátelé a známí semnou počítají.
 • Mé přesvědčení pramení z mého vlastního poznání.
 • Má šťastná nálada naplnila celý můj dnešní den.
 • Lidé kolem mě mi ochotně poskytují vše, co potřebuji.
 • Můj život je naplněný láskou.
 • Neustále si vybírám myšlenky, které mi působí radost.
 • Dnešní den je naplněn úspěchem.
 • Mám ze sebe dobrý pocit.
 • Každý okamžik je moje velká šance.

Ukázka

Náhled do manuálu programu

Binaurální program ÚSPĚŠNÝ DEN 

Často kladené otázky

Za jak dlouho mohu očekávat výsledky?

Doporučuji v prvních dnech abyste na sobě výsledky nehledali. Zkuste tomu dát alespoň týden, něž začnete s posuzováním, zda a jaké výsledky na vás poslech programu má. Jednoznačně se první výsledky dostavují do čtrnásti dní. Mám však posluchače, kteří vliv svého programu pocítili již druhý den.

Jak dlouho musím program poslouchat?

To je jen na vás. Doporučuji však vydržet alespoň jeden měsíc. Když to dokážete, výsledky se dostaví. To vám mohu garantovat.

Musím program poslouchat každý den?

Program byste měl poslouchat pokud možno pravidelně. Ideální stav je poslech ráno, krátce po probuzení a večer, krátce před spaním. Program trvá jen 15 minut, takže vám moc času nezabere. Když občas vynecháte, nic hrozného se nestane. Ale čím častěji program posloucháte, tím lepších výsledků dosáhnete.

Může mi program nějak ublížit?

Pokud jej budete poslouchat příliš nahlas, tak si můžete poškodit sluch. Binaurální a izochronní tóny sice ovlivňují frekvence mozkových vln, ale jejich používání mozek nijak nepoškozuje. Tyto tóny fungují stejně jako klasická meditace. Ta také mění hladinu našeho vědomí. Stejně to děla také náš spánek. Ten nás provází všemi změněnými stavy vědomí.

Má programování nějaké vedlejší účinky?

Negativní vedlejší účinky program nemá. Mezi pozitivní vedlejší účinky patří vylepšení vašeho života v oblasti zdraví, vztahů a komunikace.

Musím afirmace říkat nahlas?

Opakování afirmací je v programu především proto, aby poutaly vaši vědomou pozornost. Nemusíte je tedy pronášet nahlas. Ale můžete, pokud vás to nebude rušit. Jde spíše o váš pocit pohodlí a bezpečí. Program bude fungovat i když si afirmace opakovat nebudete.

Pokud máte nějaké další otázky, napište mi je. Odpověď bude zajímat určitě i ostatní.

Napsat mi můžete na e-mail: radek@radek-trojan.cz mebo můžete použít kontaktní formulář.

Reference

Že meditace pomáhají, jsem věděl od druhých. Mým problémem bylo, udělat si na to čas. Binaurální program "Úspěšný den" tento problém svojí krátkou délkou toto úspěšně vyřešil. Dnes je již spolu s kávou nedílnou součástí mého ranního rituálu zahájení práce. Pomohl mi s mým pomalým ranním startem (jsem těžká sova) a taky snížil s tím spojenou dopolední prokrastinaci.
Ing. Petr MrňkaEkonomický poradce a mentor