fbpx

Vaše osobní údaje
jsou u nás v bezpečí

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo "jen" návštěvníkem stránek svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak je chráníme, s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?


Jsme tým pod vedením Radka Trojana. Provozujeme webové stránky radek-trojan.cz. Tým spravující tyto webové stránky vede Radek Trojan. ÚOOÚ reg. č. 00064454.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Jak nás můžete kontaktovat?


Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: radek@radek-trojan.cz nebo info@radek-trojan.cz. Případně můžete použít kontaktní informace v na odkazu Kontakt v menu stránek.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů).


Důvody zpracování osobních údajů, které nám přikazuje zákon:

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd. U produktů, které Vám poskytujeme zdarma, jsme povinni Vaši e-mail adresu ověřit.

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte meditaci nebo jiný produkt z naší nabídky, potřebujeme vaše  osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Důvody zpracování osobních údajů, které nám zákon umožňuje:

Marketing - zasílání novinek o produktech, které jste si zakoupili nebo stáhli zdarma.
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy jej nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud od nás získáte nějaký produkt (článek ke stažení, meditaci, binaurální program, přístup k vebináři apod.) bezplatně, vnímáme oprávněný zájem posílat Vám informace o novinkách s tématikou našeho webu.  To budeme dělat 5 let od okamžiku, kdy jste nám naposledy poskytli váš e-mail.

Pokud zakoupíte některý z našich produktů, jako milému zákazníkovi, Vám budeme informace o novinkách týkajících se tohoto produktu, zasílat po dobu 5 let, na základě oprávněného zájmu správce.

V obou případech se ale můžete ze zasílání novinek odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Pokud tak učiníte, nebudeme vám další informace o novinkách nadále zasílat. Nebudeme se na Vás zlobit. Je to vaše právo.

U produktů, u kterých Vám nevystavujeme účetní doklady, jsme povinni Vaši e-mail adresu ověřit.

Důvody zpracování osobních údajů, které smíme použít jen s Vaším souhlasem:

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Váš souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo jednoduše kliknutím na odkaz odhlásit, který najdete v patičce taždého e-mailu, který od nás dostanete.

V případě udělení souhlasu jsme ze zákona povinni Vaši e-mailovou adresu ověřit. Teprve po jejím ověření ji smíme k remarketingu použít

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies


Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing (externí odkaz).

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy (externí odkaz).

Více o používání cookies na stránkách radek-trojan.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů 3. stranám


K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil),
Facebook - FB pixel,
Google - Google Analytics
INIZIO Internet Media s.r.o. - konverzky.cz

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo EU


Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: radek@radek-trojan.cz. Pro urychlení vyřízení svého práva uveďte do předmětu e-mailu Práva OOU

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. 

.

Mlčenlivost


Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 27.9.2023.

Archiv: