fbpx

Zákon přitažlivosti podruhé – dá se ověřit, že funguje?

Navazuje na článek – Zákon přitažlivosti – věříte tomu, že funguje?

Jednoduchá odpověď je, že nedá, ale tak jednoduché to opravdu není. Přesto, že se ověřit nedá, můžete si uvědomit, že vám funguje. Pokusím se to trochu objasnit.

Zákon přitažlivosti je o tom, že vše, co je podobné, se přitahuje. Otázkou tedy je, co je podstatou podobnosti. Co tvoří tu podobnost, neboli v čem spočívá ta podobnost.

Zaměřím se teď hlavně na přitažlivost, která se týká především lidských bytostí. Tady mi určitě většina z vás dovolí použít následující tvrzení. Všichni vyzařujeme nějakou energii. Nezabývejme se pro tuto chvíli tím, o jakou energii jde.

Stačí, když připustíme, že něco jako osobní charisma existuje. Že existují takové věci jako přirozená autorita, vysoké sebevědomí. Že v nás lidé vyvolávají určité pocity, aniž by cokoliv říkali. Mnoho z nás zná ten zvláštní pocit, kdy cítíme, že nás někdo pozoruje.

To vše je vyzařování, které ostatní vnímají. Pojmenuji to slovem vibrace. Aby mohlo něco vibrovat, musí mít určitou frekvenci. To co známe určitě všichni je kyvadlo. Někteří si vybaví kyvadlo hodin a jiní třeba kyvadlo zavěšené na řetízku. Pohyb kyvadla o frekvenci 5 Hz označuje, že kyvadlo se zhoupne tam a zpět celkem 5x za sekundu.

Takovému pohybu říkáme vibrace. Nejrychlejší vibrace, které v našem světě umíme měřit a chápat, jsou vibrace kvantové fyziky. Existují však vibrace daleko vyšší, které už našim mozkem, neboli našim logickým myšlením, nejsme schopni vnímat, prokázat a ani pochopit. Právě tyto vysoké vibrace (a klidně jim říkejme vibrace jemno-hmotného světa) jsou to, co vnímáme jako charisma člověka a pod.

Nyní se můžu tedy vrátit k zákonu přitažlivosti. To co se přitahuje jako stejné je to, co má stejnou nebo velice podobnou vibraci.

Vibrace, které vnímáme, si překládáme jako své pocity. Tedy to jak se cítíme, znamená, jakou máme vibraci. Jestliže se tedy cítíme zrazeni svým partnerem, znamená, že právě vibrujeme zradou našeho partnera. A co je stejné nebo více podobné této vibraci než právě zrada našeho partnera a zrady našich blízkých přátel?

Život nám pak prostřednictvím zákona přitažlivosti přitáhne pravě partnery a přátelé, kteří jsou nevyzrálí a dříve nebo později nás poctí svou zradou. Také nás právě takoví přátelé a partneři přitahují – líbí se nám a jsou nám příjemní. Je to kvůli tomu, že takto vibruje naše osobnost.

Stejné je to naprosto se vším, co nám život přináší. Neposlouchá naše slova ani naše myšlenky. Poslouchá vibrace, kterými životu zníme.

Jde o to, jakou sinfonii životu hrajeme. Právě takovou sinfonii nám život v podobě zákona přitažlivosti vrací jako ozvěnu.

A jak je to s tím ověřováním jestli opravdu platí?

Kdy se chystáte něco si ověřit? Už jste se chystali ověřit, jestli zítra vyjde slunce? Nebo jste se chystali si ověřit, že když se říznete dostatečně hluboko, že vám opravdu poteče krev? Nechystali? Proč ne?

Je to proto, že to víte? Troufám si říci, že to je hlavní důvod. Když něco víme, tak jsme o tom přesvědčeni a věříme tomuto přesvědčení. Pro zákon přitažlivosti je to naše vibrace a tak nám zákon přitahuje děje se stejnou nebo velice podobnou vibrací naší víry. Kdykoli se řízneme více než je naše kůže, krev nám opravdu teče a každý nový den vyjde slunce.

Můžeme tedy říci, že když chceme něco ověřit, nejsme o tom ještě přesvědčeni. Nemáme o tom zatím naši víru, naše vědění. Jakou asi v tom okamžiku budeme mít vibraci? Bude to vibrace víry nebo vibrace nevíry? A co nám zákon přitažlivosti do našeho života pustí? Bude to ozvěna víry nebo nevíry?

Když tedy začneme ověřovat, zda zákon přitažlivosti funguje, hrajeme v tom okamžiku sinfonii nevíry a ozvěnou nám je vše co nese vibraci nevíry. Zákon přitažlivosti nám zahraje sinfonii pochybností o tom, že by fungoval. A myslíte si, že vás to přesvědčí o fungování? Řekl bych, že těžko.

Jak si tedy můžeme uvědomit, že nám zákon přitažlivosti funguje? Nezkoumejte ho. Když ho nebudete zkoumat, nebudete vibrovat nevírou v jeho platnost a on pro vás začne platit. Časem si uvědomíte, že vám do života opravdu vstupuje to, čím vibrujete. Jen je potřeba si uvědomit jakou kvalitou ve svém životě vibrujete.

Často slýchávám stížnosti lidí na cestě, že kdyby tento zákon fungoval, tak už by dávno neměli finanční problémy, protože si neustále představují, jak jsou bohatí. Co na to říct? Že nepochopili správně vibrace bohatství.

Asi mi dáte opět za pravdu, že bohatí lidé musejí vibrovat vibrací bohatství. Jinak by přece nebyli bohatí. Tak mi tedy řekněte, jestli jste přesvědčeni o tom, že tito lidé si neustále představují, jak jsou bohatí. Asi ne, že? Takže neustále myslet na peníze není vibrace bohatství ale naopak. Je to vibrace nedostatku.

Až si uvědomíte ten rozdíl, budete připraveni si uvědomit, že zákon přitažlivosti funguje i vám. Stačí, když se budete snažit o vibraci hojnosti. Hojnosti čehokoliv kolem nás. Jste ve městě? Je tam hojnost domů, lidí aut. Jste v přírodě? Je tam hojnost stromů, listí, hmyzu, zvěře ptáků.

A’t jste kdekoliv, všude je možné najít hojnost. Když budete mít radost z této hojnosti, když začnete oceňovat život za tuto hojnost, dříve nebo později se rozvibrujete hojností a zákon přitažlivosti vám zahraje ozvěnu hojnosti. Začne vám přinášet to, po čem ve svém srdci nejvíc toužíte.

Cestou jak zajistit ozvěnu zákona přitažlivosti, která se nám líbí, je pochopení podstaty a náš osobní rozvoj. Není příliš důležité, jestli se vydáte cestou duchovní, vědeckou, nebo filozofickou. Důležité je jít cestou osobního rozvoje.

To proto, že když jde o rozvoj, jde vždy o poznání a pochopení souvislostí. Pak je jedno, jestli jdeme cestou koučinku, který vedou úspěšní nebo cestou duchovní tradice nebo cestou moudrosti amerických indiánů. Vždy jsme na cestě k pochopení souvislostí a k vyšším vibracím. K vibracím poznání a hojnosti.