fbpx

Zákon přitažlivosti – věříte tomu, že funguje?

Už jste o něm určitě slyšeli (často je označován jako Zákon přitažlivosti stejnorodého). Mnozí z nás ho i vyzkoušeli. A co vy. Vyzkoušeli jste si už, jestli funguje i vám? Asi mi většina z vás odpoví, že teda jako nic moc.

Ale on opravdu funguje. Jen je mu třeba porozumět správně. Pochopit jak funguje, je i není jednoduché.

Jedná se o základní zákon Stvoření – zákon nejen této naší reality, ale i tzv. nehmotného světa, o kterém ateisté hovoří jako o nesmyslu. V životní moudrosti je tento zákon uložen v následující podobě:

„Co zaseješ, to sklidíš“, „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ nebo také „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ apod.

Je to jednoduché, když na to přijdete. O tomto zákoně hovoří také film „Tajemství“. Ale vůbec není snadné na to přijít tím, že se na tento film podíváte. Autoři filmu sice tvrdí, že vám tajemství tohoto zákona odhalí, ale i kdybyste hledali sebevíc, podstatu a principy, na kterých tento zákon života funguje, v tomto filmu nenajdete. Podstata tohoto zákona ve filmu zmíněna není. Přesto vám tento film může mnohé objasnit.

Jak vnímáte následující tvrzení?

Naše materiálně časová realita je ve skutečnosti realitou vibrační.

Jestli chápete, že hmota je ve skutečnosti jen určitý druh energie ve formě vibrací, pak máte šanci, že tomuto zákonu brzy porozumíte.

Jak to tedy s tím zákonem vlastně je?

Abyste mohli tento zákon pochopit, je potřeba trochu změnit vlastní pojetí naší materiální reality. A to je na pochopení toho, jak zákon vlastně funguje, právě to složité.

Pro ty z vás, kteří na jemnohmotný svět nevěří a kteří jste přesvědčení, že jediné co existuje je materiální vesmír, bude těžko představitelné, jak by mohlo něco takového, jako zákon přitažlivosti, fungovat.

Ti, kteří existenci nehmotného světa již přijali, tuší a někteří už možná i vědí, že veškeré dění je vlastně vibrující energie. Vědí, že také naše hmotná existence není vlastně nic jiného než určitý stav vibrující energie. Ateistům by mohl pomoci třeba Einsteinův vzoreček E = m * C². Co přeloženo do běžné mluvy říká, že energie se rovná hmotě násobené její rychlostí. A to, že hmotný svět je vlastně jen energie vychází právě z tohoto vzorečku: tedy, že hmota je energie o určité rychlosti. Přeneseně můžeme použít označení – o určité vibrační rychlosti.

Přeneseně se to dá chápat tak, že čím větší rychlost, tím větší kmitočet neboli vyšší vibrace. A o vibrace v zákonu přitažlivosti jde.

V tuto chvíli již stačí vědět, že čím příjemnější nám věci připadají, tím vyšší vibraci obsahují a naopak.

Zákon přitažlivosti spojuje stejné vibrace. Stejné vibrace se přitahují. Máte-li tedy mysl nastavenu na určité pocity, vaše bytost těmito pocity vibruje a přitažlivost stejného, vám tyto pocity rozmnoží. Přitáhne k vám ostatní, kteří mají stejné nebo velice podobné pocity jako vy.

Největší sranda je v tom, že to platí nejen pro vztahy mezi lidmi, ale naprosto v kterékoliv záležitosti a napříč celým stvořením.

Více o zákonu přitažlivosti se dočtete v mém dalším článku.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.