fbpx

Víte co je Channeling?

Jako Channeling je označována spolupráce lidské bytosti s ne-fyzickou entitou, která působí jako učitel. Při této spolupráci nějaká osoba zprostředkovává (překládá) energii (vibrace) dané entity, do srozumitelné řeči. Tento Channeling probíhá většinou nevědomě – třeba jako inspirace spisovatele. Jsou však známé i vědomé Channelingy.

Lidé, zajímající se o osobní rozvoj již delší dobu, určitě znají Abrahámovo učení, které zprostředkovává Ester Hicks a mnozí znají také Jeshuovo poselství, které zprostředkovává Pamela Rose Kribbe.

Mezi vědomé Channelingy si troufnu zařadit také Poselství Grálu od Abd-ru-shina, které zprostředkoval Oskar Ernst Bernhardt. Nepleťte si prosím jeho dílo s církví Hnutí Grálu, kterou vybudovali na tomto díle někteří Abd-ru-shinovi následovníci.

Jako další vědomý Channeling je, dle mého mínění, také dílo Lobsanga Rampy, které zprostředkoval Cyril Henry Hoskin.

Se všemi výše uvedenými Channelingy jsem se v průběhu svého života blíže seznámil a mohu je všem vřele doporučit. Dle mého, je také úplně jedno, kterým začnete a ani nemusíte věnovat svou pozornost všem. Vyberte si prostě ten, který vás nejvíc přitahuje. Až budete mít pocit, že chcete něco jiného, klidně svůj pocit poslechněte. Váš osobní pocit je velice dobrá inspirace a zároveň je to ten nejlepší ukazatel, který můžete pro směrování svého života použít.

Doporučuji však jistou opatrnost ve smyslu kritického přístupu v přijímání všeho, co je Channelingem řečeno. Je potřeba kriticky zkoumat, zda to, co autor předkládá, je v souladu s vašim přesvědčením. Kdykoli je potřeba pokládat si otázky typu – co tím chtěl autor vlastně říci? Jak to koresponduje se mnou samotným? Jak se něco takového mohlo projevit i v mém životě?

Ve skutečnosti pochází drtivá většina toho, co bylo, řečeno, či napsáno, ze Channelingu. Převážně se však jedná o nevědomý Channeling.

O tom, v čem spočívá nebezpečí, před kterým vás varuji, píše velmi dobře Pamela Rose Kribbe v jednom článku v části nazvané Channeling – kousek odhalení .

Svými slovy bych popsal Channeling jako otevření se vlastní inspiraci. Každý v sobě máme svého učitele – Vnitřního rádce. Jen je potřeba se mu otevřít a naučit se mu naslouchat. K tomuto účelu jsem sestavil meditaci – Cesta inspirace. Chcete-li se naučit vnímat svou vlastní inspiraci nebo se dokonce  pokusit o vlastní Channeling, pomocnou ruku můžete objevit právě v této meditaci. Tu si můžete stáhnout zdarma jako součást Základního souboru meditací Vnitřní útočiště.

Odkazy na zmíněné Channelingy

Poselství od Jeshuy – překládá Denisa Vaňková

Abraham Hicks – překlady do češtiny

K tomuto odkazu je potřeba něco napsat. Všechny překlady jsou do konce roku 2017 realizovány jako titulky k původním videím Abraháma. Překlady ve formě textu pak autor publikoval na svých webovkách. Do konce roku 2017 provozoval stránku David Formanek. V roce 2018 převzala překladatelskou štafetu Jana Marie EDEN. Dnes (duben2023) webové stránky neexistují. Aktualizoval jsem odkaz na Youtube.

Poselství Grálu od Abd-ru-shina

na tomto odkazu najdete české překladsy původních textů. Autor webu je velmi ostražitý a dbá na vymezení stránek mimo výše zmíněnou církev.

Knihy Lobsanga Rampy – Cyril Henry Hoskin

Ve své databázi zajímavých stránek jsem objevil ještě jeden Channeling

Michaelovo učení  od Jany Kunft

O tomto Channelingu vím momentálně jen to, že existuje.