fbpx

Vejce nebo slepice

Otázka, co bylo dřív, zda slepice nebo zda to bylo vejce je pro tento článek spíš taková nadsázka. Přesto se mnoho lidí drží názoru, že nejdříve byla slepice a teprve pak mohla snášet vejce.

Trochu si tu větu upravím a položím si jinou otázku. Jestli nejdříve vznikl materiál a poté myšlenka nebo zda je to obráceně. Nejdříve myšlenka a pak materiál.

V otázkách prvenství existence hmoty nebo myšlenky dnes ještě stále převládá přesvědčení, že nejdříve musela vzniknout hmota a teprve poté mohla vzniknout myšlenka. Vědci z oboru kvantové fyziky by vám však už možná prozradili, že to v případě vědomí tak úplně na 100 % tvrdit nebudou. Mezi myšlenkou a vědomím je velký rozdíl. Myšlenka je plodem vědomí.

Takže když tu otázku z úvodu ještě jednou upravím, bude vypadat takto. „Co bylo dřív? Myšlenka nebo vědomí?“Tady už se semnou shodne určitě daleko více čtenářů. Nejdříve vědomí a pak teprve myšlenka. Pak je nasnadě otázka – co bylo dříve, hmota nebo vědomí. Vědecké pojetí už více jak 300 let prosazuje své závěry, že vědomí je produktem hmoty. Zastánci různých věrouk jsou však neoblomní a dál si trvají na svém. Nejdříve zvláštní druh vědomí, které pojmenovávají jako nejvyšší vědomí. Křesťané ho znají pod pojmem Bůh. Východní kultury mu daly jméno Akáša a má mnoho jiných jmen, podle toho o jakou věrouku jde.

V principu jde však o dva názory. Bůh neexistuje a Bůh existuje. U západní kultury jde o to, že nám křesťanství Boha popisuje jako svrchovaného pána nad životem a smrtí, který má své rozmary. Když chce je krutý, jindy je zase milostivý. Odpouští jen věřícím a na neznabohy posílá úděl Sodomy a Gomory nebo neposlušné lidstvo rovnou utopí. Lidé mu dávají za vinu všechno špatné a věřící někdy také všechno dobré.

Uvěřit v takového boha je velice pohodlné. Nemusíte o tom přemýšlet. Bůh je pro lidské ovečky už dávno připravený. Tak na co se rouhat a klást otázky. Stačí přece uvěřit. To je však pravý důvod, proč tolik lidí uvěřit nechce. Nechtějí svěřit svůj osud do rukou, které o něm budou rozhodovat jen podle své libovůle. Kdyby byl spravedlivý, přece by nikdy nic hrozného nedopustil. Jak může být spravedlivý někdo, kdo o mně prohlásí, že jsem špatný jen proto, že v něho nevěřím?

Problém je asi v tom, jak moc se nám chce hledat odpovědi na naše otázky. Nehledě na to, že máme i takové otázky, na které nezná odpověď nikdo, a ani Bůh nám je do dnešního dne také nezodpověděl. V takového Boha jsem nikdy věřit nechtěl a nemíním tím začínat ani teď.

Ale otázky si kladu neustále a s tím také nemíním přestat jen proto, že Bůh neexistuje. Dokonce s nimi nepřestanu ani proto, že to říká věda, kterou nás učí už od mala. Dnes mám spousty možností, poslechnout si názory lidí, kteří se zabývají základní vědou. Rád je poslouchám a pak si pokládám otázku: „Jak je to možné?“ Když mě pak napadne odpověď, položím si otázku, jestli to platí i v jiné situaci, na kterou jsem přišel nedávno. A tak to dělám už více jak 25 let.

Udělejte jednu věc. Místo toho, abyste se mi snažili sdělit, jak moc jsem nemyslící, udělejte si čas a podívejte se na videa v odkazech na konci stránky. Ale věřím, že to pro velkou část lidstva je nepohodlná činnost. Je mnohem jednodušší si říct: „Vždyť to jsou stejně nesmysly, které mně neuživí“ A vidíte? Já jsem přesvědčen, že právě ty, kteří mají na jazyku takovou odpověď, by změna jejich názorů začala živit.

Ovšem je tady jedna stará moudrost, jejíž platnost mi nikdy nikdo nevyvrátí: „Každý je svého osudu strůjcem.“

Tady jsou slíbené odkazy:

Vesmír – neexistuje bůh? – ve skutečnosti se tento dokument jmenuje: Bůh a vesmír. Původní umístění na Youtube bylo zrušeno. Odkaz proto vede na možnost stažení dokumentu. Lze stáhnout také zdarma, ale chce to velkou trpělivost. Pokud by odkaz nefungoval, napište mi.

Tento dokument autor uvádí jako důkazy fyziky, že bůh neexistuje. Jen nějak zapomněl, že ani ty jeho důkazy není možné prokázat. A když budete pozorně poslouchat, všimnete si, že sice fyzici Boha nemohou prokázat, ale ani vyvrátit. Prostě tady najdou své odpovědi jak přívrženci fyziky, tak její odpůrci. V jedné pasáži se přímo hovoří: „…fyzikální zákony platí a musely být nějak nastaveny, ale jak, to se asi nikdy nedozvíme…“ A v další pasáži se také hovoří: „…vědci mohou prokazovat pouze to, co je z našeho vesmíru…“ Takže ono je v podstatě jedno, jestli Bůh je nebo není. Fyzikální zákony platí, ať je stanovil Bůh nebo cokoli jiného. A především o tu platnost jde. A každou platnost prokazujeme svým pozorováním. Jde jen o to, jestli je naše pochopení toho, co pozorujeme, úplné nebo jen částečné. A i největší kapacity vědy se přiklánějí stále častěji k té druhé možnosti.

Tajemný svět kvantové fyziky E01 Einsteinova noční můra

„…Vše co jsme si mysleli, že o světě víme, může být naprosto špatně…“; Pokud vám začátek bude připadat poněkud rozvláčný, protože základy fyziky vám byly vždy srozumitelné, klidně se překlikněte na čas 21:45 Tento dokument na několika místech říká (a experimentálně dokazuje): „…realita začne existovat až v okamžiku, kdy ji pozorujeme…“;

Co my jen víme?

„…nový vědecký přístup říká, že to, co se děje v nás, utváří to, co se děje mimo nás…“

Viceprezident CERN-u otvorene o paralelných dimenziách – Kvantová fyzika.

Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?

Za zmínku také stojí dokument o fungování mozku.

Cesta do hlubin mozku