fbpx

Léčivý binaurální program - ANTIDEPRESIVUM

Komu je léčivý program určen

Tento program je určen všem, kteří prožívají stavy úzkosti a deprese, a také všem, kteří mají takového člověka v přímé rodové linii a jejich život je vystaven dlouhodobým stresovým zátěžím. Program mění psychické návyky, které vedou k úzkostným pocitům a k rozvoji depresivních stavů. Proto je program vhodný také jako prevence proti úzkostným stavům a depresím.

Významným faktorem pro vznik deprese, je nadměrná stresová zátěž, a v neposlední řadě také genetické předpoklady. Pokud tedy máte v rodině jedince, který se s úzkostnými stavy potýká a váš život je velký stres nebo na sebe kladete příliš velké nároky, pak se nacházíte v rizikové skupině, která je depresivními stavy postižena velice často.

Tento binaurální program vám pomůže vytvořit nové mentální návyky, které vám pomohou předejít takovýmto zdravotním komplikacím. A pokud se u vás tyto zdravotní komplikace již objevili, tento program vám pomůže tyto stavy lépe zvládat.

Výchozí psychosomatický rámec programu

Psychosomatický rámec je základní soubor emocí a životních postojů, které souvisí s konkrétním zdravotním problémem. Tyto emoce a životní postoje jsou považovány za prokázané psychické příčiny vzniku a rozvoje daného onemocnění. Do psychosomatického rámce depresí patří především tyto emoce, životní situace a postoje:

 • silný traumatický prožitek,
 • dlouhodobý stres,
 • nahromaděné starosti a problémy,
 • pocity osamění,
 • ztráta rodiče v dětském věku,
 • ztráta životního partnera,
 • ztráta blízkého člověka,
 • pocity beznaděje a bezvýchodnosti,
 • uzavřenost a stranění se společnosti,
 • chybějící intenzivní důvěrný vztah,
 • odmítané nebo špatně zpracované velké změny v osobním či pracovním životě apod.

Útěk od rodiny. Únik před skutečností, stažení se do sebe. Násilné odtržení od života. To jsou pak důsledky, které depresivní stavy dále prohlubují.

Důležitou prevencí deprese je umět si o nepříjemných věcech, trápení, svých pocitech a myšlenkách popovídat.

Program pomáhá především v těchto oblastech:

 • Buduje sebedůvěru
 • Podporuje změnu návyku
 • Podporuje vytváření nových životních přístupů
 • Buduje pozitivní pohled na život
 • Podporuje aktivitu a zvládání úkolů
 • Dodává sílu k aktivitám a činnosti
 • Podporuje a usnadňuje budování nových vztahů
 • Zvyšuje zájem o přítomnost a aktuální dění
 • Funguje jako prevence depresivních epizod
 • Buduje a zvyšuje sebedůvěru
 • Dodává pocity bezpečí
 • Buduje a podporuje nezávislost na ostatních
 • Usnadňuje přizpůsobování se novým situacím
 • Buduje radost ze života

Program odstraňuje stres a buduje pozitivní postoj k vlastnímu životu.

Co tento program obsahuje

Program má dvě nahrávky. Ta první, s názvem Antidepresivum-den, je určena k poslechu ráno a kdykoli v průběhu dne a druhá, s názvem Antidepresivum-noc, je pro poslech krátce před spaním. Rozdíl spočívá v tom, že večerní program vás ponechá v meditativní Alfa hladině vědomí, aby pro vás bylo usínání jednoduché a přirozené. Denní program vás naopak z meditativní hladiny vyvede do stavu běžného vědomí (hladina Beta). Nastartuje vás do denního režimu. Ideální čas k poslechu je tedy ráno, krátce po probuzení a večer, chvíli před spaním.

Spolu s těmito nahrávkami dostanete také návod k používání nahrávek. Je to takovy manuál, který vám pomůže z programu vytěžit maximální prospěch. Najdete v něm popis, jak program funguje a co všechno můžete udělat pro to, aby pro vás byl program co nejúčinnější.

Náhled manuálu k programu

Léčivý binaurální program -

ANTIDEPRESIVUM

Máte 30 dní na vyzkoušení programů.

Zjistíte-li, že na změnu svých mentálních stereotypů nemáte čas ani chuť a náladu, napíšete mi, že pro vás program není, a že jste nahrávky programu smazali a dostanete ode mne, Vámi zaplacenou, cenu zpět.

Urivek z dopisů posluchačů, kteří používají binaurální program pravidelně.

Dobrý den, zakoupený program ANTIDEPRESIVUM každý den poslouchám déle jak měsíc, mám pocit jakoby se ve mně vyměnila nějaká vnitřní základní energie a pomalu se to odráží i v mé realitě, spoustu věcí vidím, cítím i dělám jinak, jde to tak nějak samo a připadá mi to přirozené, což se mi líbí...
Autor si nepřeje zveřejnit své jméno
Ahoj Radku, líbí se mi to moc. Dojmy-dechové cvičení, s tím mám problémy vždycky. Jde o ne-vedení, nezvládám se trefit do toho jak dech komentuješ, rychle, pomalu. Uvítal bych to s počítáním 1,2,3,4 atd. Jinak skvělá a povzbuzující hudba jako podkres. Moc dobrá. Trefil ses taky s textem. ,,máš právo žít-nebo být radostný, teď přesně nevím. Ale mé odvěké dilema. Ale i další text... Je ten program mě na míru? Viz omezení... Moc se mi líbí Radku.
David Dovhunairbnbhezkycesky.cz

Slyšitelné afirmace

 • Odpouštím si své chyby.
 • Tento okamžik je plný radosti.
 • Život mi dělá dobře.
 • Odpouštím si. Odpouštím všem a všemu minulému.
 • Odpouštím si svou minulost a propouštím ji.
 • Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami.
 • Mám radost z usmíření.
 • Mám právo cítit se příjemně a radostně si to užívám.
 • Žiji v přítomnosti.
 • Svou mysl neustále udržuji v přítomném okamžiku.
 • Právě v tuto chvíli se nacházím právě zde.
 • Má svoboda spočívá v tom, že dělám, co mně baví.
 • To co dělám s nadšením, mi přináší radost.
 • Má radost mi dává svobodu.
 • To, kdo jsem, mi plně vyhovuje.
 • Záleží mi na sobě.
 • Vždy dělám všechno správně.
 • Myslím zdravě a zřetelně.
 • Jsem v bezpečí.
 • Život je bezpečný a plný radosti.
 • Je bezpečné být naživu.
 • Je dobré, že jsem tím, kým jsem. Věřím si.
 • Radost, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné.
 • Přijímám dokonalost svého života.
 • Je bezpečné být tím, kým jsem.
 • Všechno je v pořádku.
 • Nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou.
 • Právě nyní, v tomto okamžiku, postupuji kupředu.
 • Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
 • Naplno přijímám svůj život.
 • S láskou si odpouštím.
 • Jsem svobodná bytost.
 • Je mi dobře tam, kde jsem.
 • Žít naplno a svobodně je mým přirozeným právem.
 • Jsem bytost hodná lásky.
 • Žít naplno je mé rozhodnutí.
 • S radostí a usmířeně prožívám přítomnost.
 • Snadno se přizpůsobuji.
 • Všechno je v pořádku.
 • S radostí se vyjadřuji svobodně a tvořivě.
 • Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva.
 • Má omezení mi nebrání dosahovat svých cílů.
 • Od života přijímám to dobré.
 • Láska života mě vede a inspiruje.
 • Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládl.
 • Snadno se zbavuji špatných návyku.
 • Zasloužím si dobro.
 • Život je věčný a plný radosti.
 • Vítám nové myšlenky a pojmy.
 • Je bezpečné žít a radostně procházet životem.
 • Neustále vstřebávám všechno, co je nové.
 • Všechno je v pořádku.
 • Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.
 • Jsem rozhodný a všechno dotahuji do konce.
 • Láska mi dodává sil.
 • Mohu si dovolit jít vpřed.
 • Zasluhuji si v životě jen to nejlepší.
 • Ostatní mi vyhovují takoví, jací jsou.
 • Vážím si sebe i ostatních.
 • Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen radostné prožitky.
 • Mohu se naplno radovat ze života.
 • S radostí ze života se cítím v bezpečí.
 • Zcela se otevírám životu a radosti.
 • Na svět se dívám s láskou a porozuměním.
 • S radostí a usmířeně prožívám přítomnost.
 • Klidně a radostně vstřebávám všechny nové zážitky.
 • Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.
 • Vidím život jako věčný a plný radosti.
 • Vydávám a přijímám radost.
 • Za to, jak mi je, mám plnou zodpovědnost.
 • Mám právo na své místo na zemi.
 • Líbí se mi žít aktivním životem.
 • Na své cestě životem zažívám radost.
 • Vím, že smyslem života je zažívat radost.
 • S radostí buduji vztahy s ostatními.
 • Jsem nejdůležitější člověk ve svém životě.
 • Vím, že můj život je skvělý.
 • Mám dostatek času na své záliby.
 • Jen na mně záleží, jaký je můj život.
 • Jsem pánem svých myšlenek.
 • Své myšlenky si vybírám tak, aby byly pozitivní.
 • To co dělám, mi přináší radost.
 • Důvěřuji životu.
 • Snadno nacházím nové přátele.
 • Se svými přáteli se vždy dobře bavím.
 • Snadno přijímám nové podněty k pozitivním změnám.
 • Vítám změny ve svém životě.
 • Nejdůležitější je pro mě to, jak se cítím.
 • Snadno se přizpůsobuji novým situacím.
 • S lehkostí přijímám vše nové, co mi přichází do života.
 • Cítím se příjemně a mám z toho radost.
 • Vycházky do přírody mi přinášejí radost.
 • Přicházím pouze na místa, ze kterých mám dobrý pocit.
 • Uvědomovat si svůj život je tvořivé a zábavné.
 • Jsem tvůrce, který utváří svůj život.
 • Snadno a s lehkostí tvořím svou vlastní realitu.
 • Věnuji se myšlenkám, které mi působí radost.
 • Neustále vyhledávám věci, ze kterých mám dobrý pocit.
 • Můj život je plný smysluplných zážitků.
 • Skálopevně vím, že se mi stávají jen dobré věci.
 • S lehkostí dosahuji dobrého pocitu.
 • S radostí se věnuji svým potřebám i svému okolí.
 • Mám dostatek času na všechno, čemu se chci věnovat.
 • Jsem individuální bytost.
 • Lidé v mém okolí mou individualitu přijímají.
 • To, co mám, umím využít, a to mi přináší radost.
 • S příjemným očekáváním vpouštím do svého života změny.
 • Rozvíjím vztahy s ostatními a to mi dává sílu žít.
 • Život mi poskytuje všechny potřebné myšlenky.
 • Snadno využívám sílu svých myšlenek a v životě nacházím to dobré.
 • Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
 • Věci, na které myslím rostou a dostávají se do popředí.
 • Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.

Využijte zaváděcí cenu programu!

Léčivý binaurální program -

ANTIDEPRESIVUM

Často kladené otázky

Co je psychosomatický rámec

Psychosomatický rámec je základní soubor emocí a životních postojů, které souvisí s konkrétním zdravotním problémem. Tyto emoce a životní postoje jsou považovány za prokázané psychické příčiny vzniku a rozvoje daného onemocnění.

VAROVÁNÍ!
Binaurální programy nikdy neposlouchejte při řízení dopravních prostředků a při práci se stroji. Každý binaurální program vyvolává změněné stavy vědomí a může navodit mikrospánek.