fbpx

Léčivý binaurální program - CUKROVKA

Komu je léčivý program určen

Tento program je určen všem, u kterých je diabetes již diagnostikován, ale také všem, kteří mají takového člověka v přímé rodové linii. Program mění psychické návyky, které tuto nemoc spouští, Proto je program vhodný také jako prevence této nemoci.

Významným faktorem pro vznik cukrovky, je nadměrná stresová zátěž. Pokud tedy máte v rodině diagnostikovanou cukrovku a váš život je velký stres nebo na sebe kladete příliš velké nároky, tento binaurální program vám pomůže vytvořit nové mentální návyky. Nové mentální návyky vám pomohou předejít vzniku této nemoci.

Výchozí psychosomatický rámec programu

Psychosomatický rámec je základní soubor emocí a životních postojů, které souvisí s konkrétním zdravotním problémem. Tyto emoce a životní postoje jsou považovány za prokázané psychické příčiny vzniku a rozvoje daného onemocnění. Do psychosomatického rámce cukrovky patří především tyto emoce, životní situace a postoje:

 • Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby
 • Potřeba ovládat druhé
 • Nesmírný smutek
 • Zatvrzelost, tvrdohlavost, umíněnost
 • Nadměrná stresová zátěž
 • Negativní emoce, životní pesimismus
 • Převažující soustředění na negativní a jitřící situace
 • Roztříštěnost úsilí
 • Nedostatek sebelásky
 • Sebelítost = nepřítomnost naděje = beznaděj

Charakteristika člověka, u kterého je vysoká pravděpodobnost vzniku cukrovky.

 • Sladkost pohlazení a chybějící cit nahrazuje sladkou stravou.
 • Je zahlcen plněním svých přání.
 • Má pocit, že život už nenabízí nic „sladkého“.
 • Je nešťastný z toho, jak se k němu druzí chovají.
 • Když není po jeho, má pocit, že není milován.
 • Vůči důležitým záležitostem, které mu nevyhovují, je skoro slepý.
 • V ostatních vidí spíše jejich nedostatky a podrobuje je ostré kritice.
 • Všímá si hlavně toho, na čem mu záleží, co chce dosáhnout.
 • V důvěrném a přátelském rozhovoru má tendenci si častěji stěžovat, aniž by měl potřebu hledat nějaké zásadní řešení problému, na který si stěžuje.

Cukrovka je spojena s touhou po tom, co by bývalo v minulosti mohlo být a co by mohlo nastat, kdybychom se zachovali jiným způsobem. Cukrovka může také znamenat silnou touhu ovládat druhé lidi, a tím mít svět více pod kontrolou. Jedná se především o děti nebo příbuzné, které touží ovládat.

V neposlední řadě je cukrovka spojena se zármutkem, životem plným starostí, stresu, velkých obav, co bude dál. Takový člověk neposkytuje lásku sám sobě a tak trpí nedostatkem sladkého života. Uzavírá se sám do sebe jen se svými negativními emocemi a myšlenkami.

Tato disharmonie se projeví poruchou hypofýzy i poruchou slinivky břišní a to spouští diabetes v jeho různých podobách.

Položte si následující otázky

 • Máte sami sebe dostatečně rádi?
 • Umíte lásku dávat a přijímat?
 • Cítíte ve svém životě dostatek radosti?
 • Máte pocit, že jste milováni?
 • Umíte odpouštět sami sobě i ostatním?
 • Myslíte pozitivně?

Pokud je vaše odpověď na většinu těchto otázek "NE", hrozí vám diabetes.

 • Trpíte pocitem méněcennosti?
 • Zlobíte se na svět kolem sebe?

A jestli je vaše odpověď na předchozí dvě otázky "ANO", tak cukrovkou již nejspíš trpíte. A pokud cukrovku ještě nemáte, tak jste vzácná výjimka nebo vaše odpovědi byly v nedávné době ještě jiné.

Program pomáhá především v těchto oblastech:

 • mírní potřebu ovládat druhé
 • programuje sebedůvěru
 • zaměřuje se na víru v dobrou budoucnost
 • mírní kritiku vlastních chyb
 • buduje pozitivní pohled na život
 • ladí příznivý postoj k sobě i k ostatním.
 • naučí vás říkat "NE" a získá vám čas na víc
 • naučí vás odpočívat

Program odstraňuje stres a buduje pozitivní postoj k vlastnímu životu.

Co tento program obsahuje

Programů máte k dispozici celkem 5. Ten první je určena k poslechu bez sluchátek. Druhý a třetí je pro poslech se sluchátky. Rozdíl mezi druhým a třetím programem je ve způsobu, jak na vás působí na nevědomé úrovni. Někomu bude vyhovovat druhý a někomu spíše třetí.

Pro podporu programu jsem sestavil ještě dva prodloužené programy bez slyšitelných afirmací. Tyto programy můžete poslouchat jako kulisu, kdykoliv budete děla něco, co nevyžaduje vaše plné soustředění. Program č. 4 je určen k poslechu přes den a program č. 5 je určen k poslechu před spaním. Rozdíl mezi 4. a 5. programem je v tom, že ten 5., určený k poslechu před spaním, vás ponechá v Alfa hladině vědomí, aby se vám lépe usínalo. Naopak 4. program vás navrací zpět do Beta hladiny vědomí, což je hladina vědomí, ve které se nacházíte v průběhu dne při běžných činnostech. Programy 4 a 5 sice neobsahují slyšitelné afirmace, ale jeho funkce jsou zachovány. Oba tyto programy obsahují subliminální afirmace, které působí přímo na vaše podvědomí.

Máte 30 dní na vyzkoušení programů.

Zjistíte-li, že na změnu svých mentálních stereotypů nemáte čas ani chuť a náladu, napíšete mi, že pro vás program není, a že jste nahrávky programu smazali a dostanete ode mne, Vámi zaplacenou, cenu zpět.

Binaurální program CUKROVKA

Slyšitelné návodné afirmace

 • Po dobu meditace vnímejte hudbu jako energii lásky.
 • Má přání se plní přesně tak jak mají.
 • Život ví vždy, co potřebuji a to mi poskytuje v pravý čas.
 • Když říkám ne, pomáhám tím sobě i druhým.
 • Lidé kolem mě jsou dobří.
 • Na svůj odpočinek mám vždy dostatek času.
 • Mám v sobě velkou naději v lepší zítřky.
 • Zažívám stále více okamžiků plných radosti.
 • Vše kolem mě si zaslouží lásku.
 • Má přítomnost ostatní lidi těší.
 • S nadšením pomáhám druhým plnit jejich touhy.
 • Názory druhých využívám ke své inspiraci.
 • Názory druhých mě inspirují.
 • Užívám si života.
 • S nadšením sdílím svou radost s ostatními.
 • Mám radost, když mají lidé kolem mě svůj názor.
 • S radostí povzbuzuji ostatní.
 • S radostí chválím ostatní.
 • Lidé, které potkávám, mě nabíjejí pozitivní energií.
 • Užívám si krásných a sladkých chvil života a jeho lásky.
 • Vnímám, co krásného a radostného mi život přináší.
 • Lásku mám nadosah a je mi neustále k dispozici.

Binaurální program CUKROVKA

VAROVÁNÍ!
Binaurální programy nikdy neposlouchejte při řízení dopravních prostředků a při práci se stroji. Každý binaurální program vyvolává změněné stavy vědomí a může navodit mikrospánek.