fbpx

CESTA INSPIRACE

Průvodce k meditaci – Cesta inspirace

Co je to inspirace? Slovo inspirace pochází z latinského in-spirare, což v překladu znamená vdechnout. V přeneseném významu je však pojem inspirace používán jako nápad, který není náš vlastní, ale který jsme dostali. Říkáme, že jsme byli inspirováni, nebo že nás někdo inspiroval.

Zdrojů naší inspirace je mnoho. Mohou to být lidé, různé okolnosti nebo naše vzdělání. Ale přesto, že si toho většina lidí není vědoma, tím nejdůležitějším zdrojem naší inspirace je náš vnitřní hlas. Říkám mu Vnitřní rádce.

Všichni lidé na světě dostávají nápady. Ale jen někteří je realizují. Nápady můžeme rozdělit do dvou kategorií. Na ty, ke kterým nás inspiroval náš Vnitřní rádce a na ty ostatní.

Lidé, kteří se svou inspirací řídí, jsou tvůrčí lidé. Buďte tvůrci své budoucí reality. Se svou realitou můžete udělat pouze dvě věci. Můžete ji tvořit nebo ji pozorovat. Ale nikdy nejde dělat obě věci najednou. Jde totiž o to, že když svou realitu tvoříte, ve vaší osobnosti převažuje vibrace vašeho nápadu. Když svou realitu pozorujete, je vaší převažující vibrací, vibrace reality, kterou právě pozorujete.

Nelze mít dvě převládající vibrace. Převládnout může jen jedna. Pro kterou se rozhodnete vy? Budete mít vibraci pozorovatele své reality? Nebo chcete raději vibraci tvůrce své reality? Nevím, jak se rozhodnete vy, ale já už dávno dávám přednost té druhé variantě.

Projděte se svou pamětí a pokuste se vybavit si svůj život v dobách, kdy se vám začalo dařit a porovnejte ho s obdobím, kdy se vám dařit přestávalo. Najděte ty okamžiky, kdy jste byli tvůrci své budoucí reality a kdy jste pouze pozorovali vaši realitu. Můžete pozorovat to, co máte nebo se můžete naladit na vibrace tvůrce a svou budoucí realitu tvořit právě teď. Obojí však nelze. Musíte si vybrat.

Vemte to třeba z logického pohledu na věc. Jestliže nejste spokojeni se svou realitou a netušíte jak se stát tvůrcem, tak tvůrcem nejste. Celou dobu jste pozorovateli své reality a vaše nespokojenost narůstá. Stále více u vás převažuje vibrace nespokojenosti. Chcete-li tedy něco změnit, musíte změnit svou vibraci pozorovatele. Rozhodněte se právě teď, že přijmete vše, co vám bude meditace nabízet. Svým rozhodnutím si umožníte přijmout vibrace tvůrce, které tato meditace předá vaší osobnosti. Vyzkoušejte to na jeden týden a zaznamenáte změny. Dělejte to tři týdny třikrát denně a uvidíte ve svém životě zázraky.

Nyní vám položím několik otázek. Dobře se nad nimi zamyslete. Ano. Chci ve vás vyvolat zmatek jednoduchými otázkami a začnu rovnou u peněz. Myslíte si, že nejdříve se objevili peníze a teprve potom někoho napadlo vymyslet peníze? Nebo je vám jasné, že nejdříve někoho muselo napadnout vymyslet peníze a teprve poté mohli vzniknout.

A co třeba takový oheň. Myslíte si, že nejdříve někdo rozdělal oheň a teprve potom ho napadlo ten oheň rozdělat? Nebo někoho velice dávno napadlo, že když třískne kameny o sebe a vznikne jiskra, že by mohl pomocí té jiskry rozdělat oheň? Ano, připustím, že pračlověk nejdříve viděl oheň a pak ho teprve napadlo oheň využít. Ale jak to je s tím rozděláním ohně? Nejdříve byl oheň uměle rozdělán a pak přišla myšlenka rozdělat oheň? Nebo to bylo právě naopak.

A o to jde. Tak je to s každou věcí, kterou v dnešním světě můžete disponovat. Každou věc musel nejdříve někdo vymyslet nebo ho musela napadnout a teprve poté mohla být realizována, řekněme vytvořena.

Můžete mi namítnout, že meteorit nikdo nevymyslel a přesto existuje. Ale abyste si ho chtěli koupit, musí mít pro vás nějakou cenu. Musí vám nákup meteoritu přinést nějakou hodnotu. A tu hodnotu musel nejdříve někdo vymyslet. Někoho muselo napadnout, že meteorit má nějakou hodnotu, pak o té hodnotě, nějakým nápadem, přesvědčil ostatní. Dostal nápad a vytvořil trh s meteority. Zlato tady bylo také daleko dřív než lidstvo samo a přesto muselo nejdříve někoho napadnout, k čemu by mohlo být dobré a teprve pak začalo mít cenu pro ostatní. Prostě někdo musel nejdříve dostat nápad.

Meditace Cesta inspirace vás naladí na uvědomování si svých nápadů. Cesta inspirace však inspirovaným nápadem nekončí, ale teprve začíná. Pokusím se vám ukázat, jak by mohla taková cesta inspirace vypadat.

Nejdříve je potřeba abyste pochopili, že naše bytost má nějakou vibraci a naše vědomí ji vnímá jako nějakou konkrétní emoci. Život, přesněji Váš Vnitřní rádce, však vnímá právě tu vibraci. Nevnímá, vaše představy. Vnímá vaši emoci, kterou máte z té své představy.

Dejme tomu, že přijdete k řece a chcete se dostat na druhou stranu. Dokud pozorujete tuto situaci, tak neustále vnímáte to, že jste tady a na druhý břeh se nemáte jak dostat. Když pocítíte touhu být na druhém břehu, začnete tou touhou vibrovat a dostanete nápad, že můžete řeku přeplavat. Jakmile zůstanete u této představy, začnete chtít, řeku přeplavat, a tím chtěním začne vibrovat celá vaše bytost.

Výsledkem jsou vibrace namočeného těla. Musíte tedy získat jiné vibrace. Jaké? Takové, které budete mít ze suchého těla na druhé straně. Když tu vibraci dosáhnete, začne vám Život posílat proud inspirace, jak dosáhnout suchého těla při cestě na druhý břeh. Napadne vás postavit si vor nebo loďku. Potřebujete-li řeku přecházet často tam a zpět, vytvoříte si třeba představu mostu.

Když začnete vibrovat představou mostu, bude vám Život prostřednictvím proudu inspirace přinášet nápady, jak ho máte realizovat. To udělá tak, že se zaměří na mosty a vybere jeden, který vibruje nejblíže té vaší představě, protože ta vaše představa má konkrétní vibraci, kterou nyní vibrujete. Je obsažena ve vašem vědomí.

Proud inspirace vám tedy nabídne myšlenky, jak přejít řeku suchou nohou tam a zpět a vy si vyberete nápad postavit lávku. Nyní vám proud začne posílat nápady na několik lávek a vy si jednu vyberete. Tím začnete vibrovat touto lávkou.

Když přijmete vnitřní rozhodnutí, že se do realizace pustíte, začnete tímto rozhodnutím vibrovat. Váš Vnitřní rádce se tedy zaměří na tuto konkrétní lávku a začne vám posílat proud inspirace, jak tuto lávku realizovat. Svým rozhodnutím si otevřete  proud inspirativních myšlenek, které vás celou realizací provedou. Od prvních nákresů a výpočtů, přes zajištění materiálů a nářadí, jak máte vše používat, abyste vytvořili potřebné tvary materiálu na stavbu a jak tu stavbu máte provézt, přes zajištění dělníků až ke konečnému výsledku – postavenému mostu.

Takto vznikají všechny věci, které naše civilizace používá. To co nevíte vy, může vědět někdo jiný. Když budete vibrovat představou hotového mostu, váš proud inspirace zařídí vše, co k tomu potřebujete. Přinese vám inspiraci, kde seženete potřebné lidi, informace i zdroje, které k realizaci potřebujete. Vy si jen musíte po celou dobu udržet představu hotového mostu. Jakmile vám nějaký problém tuto představu vezme, vezme vám tím také proud inspirace. Protože, když nebudete mít svou představu hotového mostu, nebudete mít ani tuto vibraci.

Většina lidí nevěří, že něco jako proud inspirace funguje. Jaké myslíte, že tito lidé mají vibrace? Vibrují tak, že jim proud inspirace přináší nápady, proč proud inspirace nefunguje. Tyto myšlenky pak tyto vibrace dále zesilují.

Meditace Cesta inspirace je sestavena tak, aby právě tyto vibrace přeladila. Vše ostatní je už pak jen na vás.

Přeji vám příjemné zážitky.