fbpx

Binaurální program

ODPUŠTĚNÍ

Klíč k Vašemu zdraví

Naučte se správně odpouštět a aktivujte svůj imunitní systém. Tento jedinečný binaurální program zažehne plamen vašeho osobního růstu, zbaví vás zbytečného stresu, přinese mír vaší mysli a zlepší váš spánek.

Program Odpuštění vám pomůže:

 • Naučí vás správně odpouštět
 • Zbaví vás stresu
 • Posílí váš imunitní systém
 • Aktivuje regenerační procesy vašeho těla
 • Budete usínat s lehkostí
 • Zkvalitní váš spánek

Popis

Jednoduchý Nástroj Pro Snadné Odpouštění

Pochopit, jak se správně odpouští, není samo o sobě těžké. Mnohem těžší je jít proti svým vlastním přesvědčením. „Proč bych mu mněl odpustit, když mi tolik ublížil?“ „On si přece mé odpuštění vůbec nezaslouží.“ „Co je to za spravedlnost, když mu odpustím a on se stejně nezmění a dál bude druhým ubližovat?“

 Nebo si říkáte:

 • Ostatní si budou ťukat na čelo, jak jsem takovému člověku mohl odpustit.
 • Já mu odpustím a on si pak bude myslet, že mi může dál ubližovat.
 • I když mu odpustím, nic se tím nezmění.

To všechno jsou přesvědčení, která jste si za svého života osvojili. Taková přesvědčení jsou přímo vyryta do našeho podvědomí a bojovat s nimi je velice těžké. Naše Ego je okamžitě použije proti každé naší snaze o odpuštění.

Udělejte ze svého Ega pomocníka

Představte si, že byste měli nástroj, který vám tato přesvědčení z vašeho podvědomí vygumuje. Nástroj, který vám pomůže a z vašeho Ega udělá přítele a pomocníka.

Kdykoli se rozhodnete odpustit, vaše Ego okamžitě vyrukuje na pomoc a začne vás podporovat. „Ano, to je výborné.“ „To ti opravdu pomůže a uleví se ti.“ „Odpuštění ti prospěje.“

Takový nástroj teď můžete mít!

Řešení je jednodušší než si dokážete představit. Než se však vydáme dál, je důležité, abychom prozkoumali, proč se Ego vlastně brání proti našim snahám o odpuštění.

Proč jde Ego proti nám.

Existuje několik důvodů, proč tomu tak je. Významným důvodem je to, že možná ani nevidíte důvod, proč byste měli něco odpouštět. To, že naše odpuštění druhým, má velký vliv na naše vlastní zdraví, většina lidí ani netuší.

Současná věda však stále častěji přichází s výzkumy, které dávají odpuštění a zdraví do přímé souvislosti. Ta souvislost spočívá v tom, že naše pocity ukřivdění a potřeba odplaty, v nás vyvolávají stres. A dlouhodobý stres škodí našemu zdraví. Odpuštění nás těchto pocitů zbaví a tím působí blahodárně na naše zdraví.

Další příčinou je strach, že se vám ten, komu odpustíte, vysměje nebo přinejlepším to nepochopí nebo vaše odpuštění přímo odmítne. Co se tohoto týká, tak vězte, že pro správné odpuštění nemusíte nikomu nic říkat ani vysvětlovat, a že toho, komu odpouštíte, ke svému odpuštění vůbec nepotřebujete.

Dalším velkým důvodem, proč se naše Ego tolik brání našim snahám odpouštět, jsou naše dávná přesvědčení, která jsme si osvojili od svých rodičů a blízkých, kteří nás ovlivnili svými vlastními názory.

Člověk, tedy spíše naše Ego, chce mít vždycky pravdu. Je to jeho úděl. Ego je vystavěno na našich vnitřních přesvědčeních, která jsou uložená hluboko v našem podvědomí. A když se snažíme dělat něco, co není s našimi vnitřními přesvědčeními v souladu, tak se Ego vždycky ozve a tato vnitřní přesvědčení tvrdě hájí. Takový nesoulad nejsnadněji odhalíme pronesením nějakého tvrzení.

Představte si, že tato tvrzení říkáte svému příteli, jako své přesvědčení, a vyslovte je nahlas.

 • Přestávám soudit ostatní.
 • Chápu, že odpuštění je o řízení mé mysli a ne o změně druhých.
 • Už mě nezajímá, zda dojde odplaty ten, kdo mi ublížil.
 • Jsem to já, kdo ovlivňuje mé vnímání a pocity, které prožívám.

Jak jste se při tom právě teď cítili? Co ve vás tato prhlášení vyvolaly? Byl to pocit nesouhlasu? Jsou to pro vás nesmysli, které říkají jen sluníčkáři? Nebo si myslíte, že je to pravda a že je to pro vás normální.

Řeknu vám, že když jste pociťovali nesouhlas s těmito větami, a rozhodli jste se začít odpouštět, je pro vás nalezení programu Odpuštění to nejlepší, co vás dnes mohlo potkat a co se vám mohlo dnes přihodit. Právě tento program dokáže váš nesouhlas proměnit v souhlas a z vašeho Ega udělat toho nejlepšího pomocníka.

A pokud to jsou věty, se kterými už teď bytostně souhlasíte a tak to i uvnitř v sobě cítíte, tak tento program vlastně už nepotřebujete.

Změňte své vnitřní definice a nastavení

Co je jeden z nejúčinnějších nástrojů, který vám pomůže z vašeho Ega - oportunisty, udělat Ego - podporovatele? Jsou to programy, které vás programují na podprahové úrovni vnímání!

Je to tento, speciálně zaměřený, binaurální program Odpuštění, který je sestavený tak aby uvolnil vaše současné nastavení, které zatím není v souladu s vaší snahou o odpouštění a přepsal je novým přesvědčením, které bude s touto snahou v souladu.

Použití

Komu je program určen

Program je určený každému, kdo chce zlepšit své zdraví a kdo je odhodlaný pracovat na svém osobním rozvoji.

Program rozhodně nepomůže tomu, kdo jej nebude poslouchat. Všem ostatním tento program změní život v mnoha ohledech.

S čím vám program pomůže

 • Program vám pomůže snížit denní dávku stresu.
 • Usnadní vám odpouštění.
 • Pomůže vám na cestě osobního rozvoje.
 • Zlepší vaše vztahy. Ať jsou to vztahy osobní nebo pracovní.
 • Pomůže vám s usínáním a spánkem.

Binaurální program ODPUŠTĚNÍ

Jak odpouštění ovlivnilo můj život

S odpouštěním jsem začal už hodně dávno. Když jsem poprvé četl o odpuštění, nějakou dobu mi trvalo, než jsem přišel na to, co to vlastně odpouštění je, a jak je pro naše zdraví důležité. Když jsem si do hloubky uvědomil, že odpuštění děláme hlavně pro sebe, začal jsem ho vnímat především jako práci na sobě. Od té doby se odpouštění stalo nedílnou součástí mého života. Když se teď zpětně dívám na své odpouštění, napadlo mě, že asi nejjednodušší pro mě bylo, odpouštět svým rodičům a nejtěžší, že je odpouštění svým životním partnerům.

A co mně osobně přineslo odpouštění do života? Především bych vyzvednul své zdraví. Stačí, když napíšu, že jediný prášek, který občas vezmu, je prášek na bolest hlavy. Nemám žádné nemoci, které jsou v mé generaci už běžnou součástí života. Nevím, co jsou to alergie a svého doktora potřebuji jen výjimečně. V oblasti vztahů, jsem velice spokojeným tvorem a ti, co můj život znají důvěrně, mi vztahy k mým nejbližším, upřímně závidí.

Život mi stále přináší situace, které zpracovávám i pomocí techniky odpouštění. To je také důvod, proč jsem sestavil tento Binaurální program. Troufám si říct, že když někdo tvrdí, že nemá už co odpouštět, nebo že to nepotřebuje, není k sobě upřímný.

Jak binaurální program funguje?

Co to je

Binaurální program je zvuková nahrávka určená k přímému poslechu se sluchátky. Je to kombinace vhodných tónů, afirmací a subliminálních technik, které nás vedou k určitým myšlenkám, pomáhají nám dosáhnout změněné stavy vědomí a ukládají nám do podvědomí nové myšlenkové návyky a přesvědčení.

Ve své podstatě nás programují. Když se pak později nacházíme v běžném stavu vědomí, různé stimuly (ať vnější, či vnitřní) tyto nově zapsaná přesvědčení spouští a transformují je do našeho vědomí.

Afirmace

Základem binaurálního programu jsou pozitivní tvrzení, tzv. afirmace. To jsou krátké a posilující věty (prohlášení, pozitivní tvrzení), které záměrně opakujeme buď nahlas, nebo v myšlenkách, abychom ovlivnili svůj život k lepšímu. Často opakované afirmace se po nějaké době uchytí v našem podvědomí a stanou se naším vnitřním přesvědčením, naší skutečností.

Naše Ego se novým afirmacím, na které nejsme dosud zvyklí, významně a z počátku také účinně, brání. Binaurální program tuto obranu Ega obchází tím, že vám navodí hladinu vědomí, do které nemá vaše Ego přístup. Proto jsou tyto programy tak účinné.

V Binaurálním programu jsou afirmace jak slyšitelné, tak subliminální. Subliminální jsou mírně upraveny pro snadnější zápis do vašeho podvědomí, ale významově jsou stejné, jako ty slyšitelné. Právě tyto afirmace program zapisuje do vašeho podvědomí. Jejich opakování během poslechu zvyšuje účinnost celého programu.

Subliminální technika

Subliminální nahrávky obcházejí Ego našeho běžného vědomí, aby dodaly vhodná prohlášení a vybudovaly nové nervové okruhy. Protože vaše vědomá mysl nemůže tato nová prohlášení vnímat, nevyvíjí žádný odpor vůči pozitivním afirmacím, které se tak zapisují přímo do vašeho podvědomí.

Jsou propuštěny do podvědomí bez jakéhokoliv názorového zabarvení vašim aktuálně nastaveným Egem. Opakovaným vystavením se této metodě, můžete přeprogramovat vaše vzorce a vytvořit skutečné změny ve vašem podvědomí, které začnou prostupovat do vašeho vědomí a budou se projevovat na venek ve vašem životě. Vaše vědomí nebude mít jinou možnost, než přijmout toto nastavení a poslušně je začne používat také vaše Ego. To pak začne vaše úsilí podporovat, kdykoli se k němu odhodláte.

Binaurální a izochronní tóny

Jsou to speciálně sestavené tóny, využívající nejnovějších poznatku o ovlivňování mozkových vln. Jde o zvukové signály s rozdílnou frekvencí, které přivádíme odděleně do pravého a levého ucha. Tím, že náš mozek zpracovává prostorový zvuk, je velmi citlivý na frekvenční odchylky. Díky potřebě zpracovat takové odchylky v prostoru, snaží se náš mozek vyrovnávat tyto odchylky tak, že vytváří frekvenční most mezi pravou a levou stranou.

Vedlejším produktem je změna frekvence mozkových vln, na kterých mozek realitu zpracovává. Díky těmto tónům, vám Binaurální program navodí meditativní stavy, i když jste nikdy předtím nemeditovali.

Izochronní tón tohoto programu je 10 Hz. Tento tón vybavuje program jednak vytvořením Alfa hladiny vašeho vědomí a současně snižuje podrážděnost. Podporuje vyplavování hormonů jako je serotonin a norepinefrin, tlumí tvorbu (snižuje hladinu) melatoninu a působí blahodárně na paměť.

Binaurální tón je vytvořený na Solfeggio frekvenci 396 Hz, vybavuje program následujícím potenciálem:

 • Tlumí nepřiměřené obranné mechanizmy a odstraňuje pocity viny.
 • Dodává energii k dosahování cílů.
 • Vede k střízlivosti a návratu k realitě, tlumí strach a obavy.
 • Frekvence je vhodná pro situace, kdy řešíte strach nebo vinu.

Využijte sílu binaurálního programu a podpořte své úsilí jednoduchým, snadno použitelným a velice výkonným nástrojem, který se vám stane tím nejlepším pomocníkem a podporovatelem na vaší cestě za lepším životem.

Jak mohou subliminální afirmace přeprogramovat vaše podvědomí

Subliminální afirmace jsou navrženy tak aby působili rychle a přinášeli dlouhodobé výsledky.

Máte 30 dní na vyzkoušení programů.

Zjistíte-li, že na změnu svých mentálních stereotypů nemáte čas ani chuť a náladu, napíšete mi, že pro vás program není, a že jste nahrávky programu smazali a dostanete ode mne, Vámi zaplacenou, cenu zpět.

Binaurální program ODPUŠTĚNÍ

Afirmace

Afirmace použité v programu jsou jednak slyšitelné, abyste je mohly v duchu opakovat. Jsou však také subliminální. Tedy jsou nastavené tak, abyste je vědomě nevnímali a vaše současné nastavení je nemohlo negovat. Afirmace jsou také zvolené tak, aby nerozlišovali rod. Jsou tedy stejné jak pro ženy, tak pro muže.

 • Vše je u mě dobré.
 • Přicházím k novým závěrům.
 • Vnímám radost ve svém životě.
 • Cítím dychtivost v tom, co mám v plánu.
 • Těším se na každou novou životní zkušenost.
 • Vím, že dosahuji úžasných věci.
 • Staré propouštím ze svého života.
 • Toto je nový okamžik.
 • Cítím nadšení ze života.
 • Přebírám zodpovědnost za svůj vlastní život.
 • Odpouštím. Mým cílem je vnitřní klid.
 • Svůj život teď vytvářím takový, jaký chci.
 • Je příjemné na věci nahlížet z jiné perspektivy.
 • Odpouštění mě osvobozuje.
 • Propouštím se z vězení.
 • Jsem v bezpečí a vnímám svou svobodu.
 • Odpouštět a nechávat to jít, mi dodává sílu.
 • Není dobré nebo špatné.
 • Přestávám soudit ostatní.
 • Odmítám se nechávat omezovat starými křivdami.
 • Dávám si svolení nechat to jít.
 • Vím, že se dokážu dobře zaměřovat na různá témata.
 • Věřím, že svou mysl dokážu řídit.
 • Můj osobní růst nezávisí na druhých.
 • Chápu, že odpuštění je o řízení mé mysli a ne o změně druhých.
 • Mohu změnit své myšlenky o čemkoliv.
 • Lidé dělají to nejlepší, co umí, se znalostmi, které v danou chvíli mají.
 • U spousty věcí se mi to daří, takže tady to dokážu také.
 • Vím, že při změně svých myšlenek mohu dosáhnout klid mysli.
 • Podle svých pocitů poznám, jak dobře se mi daří.
 • V procesu odpouštění nacházím úlevu.
 • Zlepšení se projevuje ve všech oblastech mého života.
 • Odpouštěním uvolňuji svou mysl a to mi přináší radost.
 • Cítím své odhodlání, dívat se na věci novým způsobem.
 • Odpustit znamená napravit svůj zkreslený dojem, že mi někdo ublížil.
 • Vždy je možnost vnímat to dobré
 • Už mě nezajímá, zda dojde odplaty ten, kdo mi ublížil.
 • Na každém vidím jeho klady.
 • Mým cílem je mír mysli.
 • Ostatní lidé se nemusí měnit, aby dosáhli míru mysli.
 • Jsem to já, kdo ovlivňuje mé vnímání a pocity, které prožívám.
 • Odpuštěním získávám volnost a svobodu ve svém konání.
 • Odpuštění je dar, který dávám sobě.
 • Odpuštění je můj klíč ke štěstí.
 • Každé ráno se rozhoduji, jak chci myslet.
 • Tím, že odpouštím druhým, odpouštím sobě.
 • Vždy během dne se rozhoduji, jak daný okamžik vnímám
 • Mám moc usměrnit svou mysl a zažívat vnitřní mír.

Ukázka

Náhled do manuálu k programu.

Ukázka 1
Ukázka 2

Často kladené otázky

Za jak dlouho mohu očekávat výsledky?

Doporučuji v prvních dnech abyste na sobě výsledky nehledali. Zkuste tomu dát alespoň týden, něž začnete s posuzováním, zda a jaké výsledky na vás poslech programu má. Jednoznačně se první výsledky dostavují do čtrnásti dní. Mám však posluchače, kteří vliv svého programu pocítili již druhý den.

Jak dlouho musím program poslouchat?

To je jen na vás. Doporučuji však vydržet alespoň jeden měsíc. Když to dokážete, výsledky se dostaví. To vám mohu garantovat.

Musím program poslouchat každý den?

Program byste měl poslouchat pokud možno pravidelně. Ideální stav je poslech ráno, krátce po probuzení a večer, krátce před spaním. Program trvá jen 15 minut, takže vám moc času nezabere. Když občas vynecháte, nic hrozného se nestane. Ale čím častěji program posloucháte, tím lepších výsledků dosáhnete.

Může mi program nějak ublížit?

Pokud jej budete poslouchat příliš nahlas, tak si můžete poškodit sluch. Binaurální a izochronní tóny sice ovlivňují frekvence mozkových vln, ale jejich používání mozek nijak nepoškozuje. Tyto tóny fungují stejně jako klasická meditace. Ta také mění hladinu našeho vědomí. Stejně to děla také náš spánek. Ten nás provází všemi změněnými stavy vědomí.

Má programování nějaké vedlejší účinky?

Negativní vedlejší účinky program nemá. Mezi pozitivní vedlejší účinky patří vylepšení vašeho života v oblasti zdraví, vztahů a komunikace.

Musím afirmace říkat nahlas?

Opakování afirmací je v programu především proto, aby poutaly vaši vědomou pozornost. Nemusíte je tedy pronášet nahlas. Ale můžete, pokud vás to nebude rušit. Jde spíše o váš pocit pohodlí a bezpečí. Program bude fungovat i když si afirmace opakovat nebudete.

Pokud máte nějaké další otázky, napište mi je. Odpověď bude zajímat určitě i ostatní.

Napsat mi můžete na e-mail: radek@radek-trojan.cz mebo můžete použít kontaktní formulář.

Binaurální program ODPUŠTĚNÍ